Východočeští výrobci vojenských technologií se sešli v Přelouči

26.10.2012
David

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) uspořádala ve čtvrtek 25.10.2012 svůj první regionální den. Cílem regionálních dnů je výměna informací a prezentování schopností obranného a bezpečnostního průmyslu v jednotlivých regionech ČR. Dějištěm prvního regionálního dne AOBP byl areál společnosti EXCALIBUR ARMY v Přelouči, kde se sešli zástupci firem z Východních Čech. Akci navštívila nejen řada významných představitelů Armády ČR, ministerstev obrany, průmyslu a obchodu, zahraničních věcí a vnitra, ale i početná delegace zástupců rezortu obrany ze Slovenska v čele s vedúcim služobného úradu Ing. Petrom Novotňákom.

Prezident AOBP Jiří Hynek k akci uvádí: „Východočeský obranný průmysl dokáže komplexně saturovat potřeby Armády ČR, co se týče pozemní techniky, munice a pokročilých elektronických systémů. Jediná místní firma, EXCALIBUR ARMY, má ve skladech několikrát více techniky, než má Armáda ČR v současnosti ve výzbroji. A nejen to, dokáže zajistit i její komplexní logistiku a servis. ERA Pardubice je zase světově významný výrobce pasivních sledovacích systémů. I další firmy jako RETIA, ELDIS, SVOS, MEDTEC VOP, Explosia, Poličské strojírny či SVITAP vyrábí technicky náročné produkty s vysokou přidanou hodnotou a patří k významným zaměstnavatelům regionu.“ Ve svém úvodním slovu poukázal prezident AOBP na ekonomickou výhodnost společných projektů se Slovenskou republikou. Dále se zmínil o opomíjení příjmové stránky státního rozpočtu ze strany vládnoucí garnitury. „Vláda se nemůže zaměřovat pouze na snižování výdajů. Jestliže státní instituce nebudou nakupovat především v tuzemsku, dojde k výraznému poklesu příjmů do státního rozpočtu, což povede k dalšímu omezování státních výdajů. U našich výrobků z každé prodané koruny dostane stát zpět 44 haléřů ve formě různých daní. Na to by se nemělo zapomínat.“

Další regionální den hodlá AOBP organizovat ve Zlínském kraji.