Veřejná konzultace k novelizaci Nařízení EP a Rady 258/2012

20.7.2021
Daniel Svoboda

Vážení členové, 

dovolujeme si vás touto cestou informovat, že Evropská komise (EK) v zájmu zlepšení trasování, výměny informací a zvýšení bezpečnosti exportních i importních kontrolních procedur při kontrole obchodu s civilními zbraněmi a střelivem, zařadila do svého Akčního plánu 2020–⁠2025 ve věci zamezení pašování civilních zbraní a střeliva určité změny a novelizaci stávajícího/platného nařízení EU č. 258/2012.

V této souvislosti a v zájmu dostat co nejvíce zpětné vazby, spustila EK veřejnou konzultaci dostupnou zde

Tato veřejná konzultace bude uzavřena k 11. 10. 2021 s tím, že EK vyzývá držitele zbraní (zejména lovecké a sportovní držitele), výrobce, obchodníky a sběratele k zaslání připomínek, svých zkušeností a námětů pro budoucí EU pravidla a kontrolu exportu, importu a tranzitu (v rámci jednotného trhu) palných ručních zbraní a střeliva. Nyní je možnost informovat EK o svých názorech a námětech.

S ohledem na výše uvedené považujeme za vhodné vás informovat o této možnosti sdílet své zkušenosti a poznatky z kontrolních režimů. Současně prosíme o zpětnou informaci v případě zapojení se do předmětné konzultace, abychom mohli sledovat, zda byly zohledněny příspěvky českých podnikatelů.