Veletrh Homeland Security Expo Vietnam 2018

16.7.2018
Kristýna Helm

Vážení členové, 

veletrh Homeland Security Expo 2018, Vietnam, Hanoi, který se koná v termínu 3. – 4. 10. 2018, byl zařazen do podpory NOVUMM pro malé a střední podniky. 

V příloze Vám zasíláme předběžnou kalkulaci k tomuto veletrhu, ze které je zřejmé kolik by hradil CzechTrade za vystavovatele a jakou částku by vystavovatel hradil sám.

K podmínkám projektu:

Účast českých společností na tomto veletrhu je podporována v rámci projektu NOVUMM. V příloze zasíláme příklad účasti na projektu NOVUMM. 

Hlavním cílem projektu NOVUMM je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí. Malým a středním podnikům je v rámci projektu poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb,  intenzita podpory pro státy mimo EU je 70%, maximálně však 80 000,- Kč.

V případě zájmu o veletrh Homeland Security Expo Vietnam 2018, se obracejte přímo na Ing. Jarošovou na jitka.jarosova@czechtrade.cz do pátku 27. 7. 2018.