Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
Full 1
previous arrow
next arrow

Business Accelerator and Matchmaking (BAMM)

DG DEFIS vyhlásilo tento týden Framework Contract (FwC) o Business Accelerator and Matchmaking (BAMM) v rámci programu EU Defence Innovation Scheme (EUDIS). Další informace naleznete na EU Funding & Tenders Portal. Business Accelerator si klade za cíl posílit znalosti začínajících

Výsledky výzev Evropského obranného fondu pro rok 2023

Vážení,  rádi bychom, Vás informovali, že ve středu 16. května 2024 Komise zveřejnila seznam úspěšných návrhů v rámci Evropského obranného fondu (EDF) 2023. Celkem bylo podpořeno 54 společných projektů a mezi společnosti v Unii a Norsku poputuje přes 1 miliardu EUR. Vybraná

17.–20. 8. 2021 IDEF (Istanbul, Turecko)
18.–19. 8. 2021 India Homeland Security Expo (Nové Dillí, Indie)
25.–27. 8. 2021 IDEB 2021 (Bratislava, Slovensko)
14.–⁠16. 9. 2021 Medicína katastrof (Luhačovice, Česko)
14.–17. 9. 2021 DSEI 2021 (Londýn, Spojené království)
22.–25. 9. 2021 FAMEX 2021 – Mexico Aerospace Fair (Querétaro, Mexiko)
23.–25. 9. 2021 SOBRA 2021 (Gornja Radgona, Slovinsko)
29. 9. – 1. 10. 2021 ASDA 2021 (Split, Chorvatsko)
Výstavy a veletrhy

13.–15. 8. 2024 se v nigerijské Abuji uskuteční mezinárodní veletrh Nigeria Security Expo (NISEC EXPO) 2024. Bližší informace najdete na webových stránkách veletrhu.

13. 08. 2024 Nigeria Security Expo (NISEC EXPO) 2024, Abuja, Nigérie

Konference a sympózia

20. 8. 2024 pořádá DI (Danish Defence and Security Industries Association) jednodenní konferenci včetně networkingové recepce a večeře, která se bude konat v Kodani. Registrovat na akci se můžete zde. Na události budou přítomni národní i mezinárodní řečníci z NATO, zástupci vlády i dánských firem a průmyslu. Konference je přípravnou akcí k DALO Industry Days, které se budou konat 21. až 22. srpna 2024 a jedná se o největší obrannou výstavu v severských zemích.

20. 08. 2024 Danish Defence Industry Day, Kodaň, Dánsko

Průmyslová fóra

21.–⁠⁠⁠⁠⁠⁠22. 8. 2024 se v dánském Ballerupu uskuteční DALO Industry Days 2024, na akci se v případě dostatečného zájmu firem zvažuje vypsání PROPEDu. Vyzýváme členy, aby svůj zájem o účast hlásili co nejdříve Mgr. et Mgr. Danielu Svobodovi na e-mail svoboda@aobp.cz.

 

 

21. 08. 2024 DALO Industry Days 2024, Ballerup, Dánsko

Konference a sympózia

23.–24. 8. 2024 proběhne v Římě ICDTDAO 2024: 18. International Conference on Drone Technology, Drones and Aerial Observation, mezinárodní konference o technologii dronů, dronech a leteckém pozorování, spojující přední akademické vědce, výzkumné pracovníky a odborníky z praxe ve všech aspektech technologie dronů, dronů a leteckého pozorování.

23. 08. 2024 ICDTDAO 2024: 18. International Conference on Drone Technology, Drones and Aerial Observation, Řím, Itálie

Výstavy a veletrhy

28.–29. 8. 2024 hostí ghanská armáda ve svém sídle v Akkře 2. ročník mezinárodní obrané výstavy & konference IDEC 2024. Pod záštitou generálmajora Bismarcka Kwasiho Onwony, náčelníka štábu ghanské armády, tato událost spojí africké a mezinárodní armádní lídry k diskuzi výzev a příležitostí se zaměřením na pozemní síly v Africe. Ghanská armáda pozvala přes padesát armádních náčelníků a průmyslové zástupce z oblastí Armoured Vehicles, Weapon Systems, či C4ISR. V příloze přikládáme brožuruplán plochy a report z předloňské edice. Účast delegace MO ČR není v plánu.

28. 08. 2024 IDEC 2024, Akkra, Ghana

Výstavy a veletrhy

2.–5. 9. 2024 se v jordánské Akabě uskuteční mezinárodní obranný veletrh SOFEX 2024. Více informací najdete v přiložené brožuře a přikládáme též plán plochy.

02. 09. 2024 SOFEX 2024, Akaba, Jordánsko

Ostatní akce

Vážení členové,

7. až 8. září 2024 proběhne již 11. ročník projektu RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek. Projekt letos prochází několika milníky. Svým 11. ročníkem vchází do druhé desítky trvání. Svým pojetím má originální programový obsah nejen v ČR. Domovským působištěm, v bývalých kasárnách T. G. Masaryka, připomíná stoleté dějiny významného místa republiky.

Vyzdvihuje tradice v jednotlivých oborech průmyslu s důrazem na bezpečnost státu. Snahou je obnovit u veřejnosti pocit svébytnosti a hrdost k vlasti. V dnešní hektické době, umocněné mezinárodními konflikty, je tato aktivita nadmíru aktuální. Organizátoři akce zároveň hledají podporu u společností působících v oblasti bezpečnosti, obrany, prevence atp., jimž nejsou zmíněné atributy lhostejné.

Organizátorům bude ctí, rozhodnete-li se stát po jejich boku, podpoříte jejich činnost ekonomicky, programově nebo jinak, aby i nadále připomínali silné a reprezentativní stránky naší vlasti veřejnosti.

Základní informace o projektu i možnostech spolupráce naleznete na oficiálním webu akce v sekci „PRO PARTNERY“. Podrobné informace získáte od jednatele akce Miroslava Tomana, telefon +420 603 209 530, e-mail toman.mt@seznam.cz.

07. 09. 2024 RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek, Pardubice, bývalá kasárna T. G. Masaryka

Výstavy a veletrhy

 • Veletrh LandForces 2024, Melbourne, 11.–⁠13. 9. 2024, zaměřený na pozemní síly.
11. 09. 2024 LandForces 2024, Melbourne, Austrálie

Konference a sympózia

Vážení členové,

informujeme, že Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, Společností pro radiobiologii a krizového plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje pořádají již 13. ročník Mezinárodní konference CrisCon, která se opět stane místem setkání odborníků na krizové řízení, ochranu a bezpečnost obyvatelstva. Letos se konference bude konat 11. a 12. září 2024 v Uherském Hradišti.

Nosnými tématy konference jsou připravenost krizového řízení s ohledem na mezinárodní politickou situaci, problematika chemických, biologických, radiologických a nukleárních hrozeb z pohledu kritické infrastruktury, jednotná třídicí karta a další témata z oblasti krizového řízení.

Přivítáme, pokud se rozhodnete konference zúčastnit aktivně a seznámíte ostatní účastníky se svými zkušenostmi v dané problematice. Výstupem bude recenzovaný Sborník příspěvků s ISBN. Přihlašování probíhá online na webu konference. Uzávěrka je stanovena na 8. července 2024. Pro aktivní účastníky je termín pro zaslání abstraktů do 5. srpna 2024 a příspěvků do Sborníku do 28. srpna 2024. Bližší informace naleznete na oficiálních stránkách konference. Na konferenci je možné se přihlásit i pasivně.

Těšíme se na setkání s vámi v září v Uherském Hradišti.

prof. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
děkanka FLKR, garantka konference

Mgr. Vlasta Buková
předsedkyně organizačního výboru konference
mob: +420 724 646 725

Bc. Jana Skřivánková, DiS
Head of project and innovation department
e-mail: projektovymanager@egozlin.cz
tel: + 420 775 163 180

11. 09. 2024 13. ročník Mezinárodní konference CrisCon, Uherské Hradiště, Česko

Výstavy a veletrhy

18. 09. 2024 AAD 2024, Johannesburg, Jižní Afrika

Podnikatelské mise

18.–20. 9. 2024 se uskuteční matchmakingová mise zástupců českých firem obranného a bezpečnostního průmyslu do Portugalska. Akce je podpořena z PROPEDu.

18. 09. 2024 Matchmakingová mise firem českého OBP do Portugalska, Lisabon, Portugalsko

Výstavy a veletrhy

24.–26. 9. 2024 se bude v ázerbájdžánském Baku konat 5. ročník mezinárodní obranné výstavy ADEX 2024, největší obranné události v regionu Kavkazu. Více informací najdete v přiložené brožuře a na webových stránkách výstavy.

24. 09. 2024 ADEX 2024, Baku, Ázerbájdžán

Možnost členství v AOBP

Co přináší členství v AOBP?

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR je respektovaným partnerem státních orgánů a organizací ČR, zahraničních institucí na úrovni EU a NATO, odvětvových sdružení a asociací či jiných institucí. Díky své silné pozici nabízí svým členům následující výhody:

 • Prosazování a hájení podnikatelských a obchodních zájmů svých členů vůči státní administrativě, voleným orgánům a ostatním subjektům ekonomického spektra, pokud tyto nejdou proti zájmu jiného člena.
 • Zapojení do rozvojových modernizačních programů ozbrojených sil a sborů České republiky na základě dlouhodobých smluv o spolupráci s těmito institucemi.
 • Zajištění aktuálních informací o tendrech, nabídkách, poptávkách a technických novinkách zveřejněných příslušnými orgány ČR, EU i ostatními zahraničními institucemi.
 • Hájení zájmů členských firem v rámci podnikatelského prostředí v ČR prostřednictvím asociačního členství AOBP v Hospodářské komoře ČR.
 • Organizační, ekonomické a odborné poradenství pro členy v oblasti standardizace a jakosti.
 • Podpora a koordinace výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti vojenské techniky a materiálů s cílem vytvořit srovnatelné podmínky se státy Evropské unie.
 • Koordinace postupu členských firem při prosazování jejich společných zájmů.
 • Prezentace členských firem na všech akcích, kde AOBP participuje, a ve všech jejích informačních materiálech.
 • Propagace v časopisu Review je zdarma (podmínky u MS Line, s.r.o.).
 • Prosazování zájmů výzkumných a vývojových pracovišť při získávání grantů a tendrů zaměřených na výzkum a vývoj technologií pro výrobu vojenské techniky a materiálu, včetně zahraničních.
 • Využívání strukturálních fondů pro podporu růstu kvalifikace, odbornosti a celkové úrovně členských podniků.
 • Zprostředkování využití prostředků ze strukturálních fondů ke spolufinancování  účasti na vybraných veletrzích.
 • Organizace vzdělávacích a propagačních aktivit.
 • Možnost využití loga AOBP v propagačních materiálech členských firem.

průhledný obrázek

Co je AOBP?

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP) sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. Je nevládní, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a neobchodní organizací, která byla založena v roce 1997. Již od svého založení je respektovaným a uznávaným partnerem vlády České republiky, ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, vnitra a zahraničních věcí, s nimiž má podepsánu řadu dohod o spolupráci.

Spolupracujeme s


Jsme členy

Jsme partnery

                                                                                                                                           

 Projekty: