Úspěch české firmy AURA v Austrálii

18.9.2015
Alice Štysová

Smlouva mezi firmou AURA, s.r.o., a Ministerstvem obrany Austrálie byla podepsána.

 

Patnáctou zemí, která se rozhodla využívat logistický informační systém pro kodifikaci materiálu MC CATALOGUE, vyvinutý brněnskou firmou AURA, s.r.o, je Austrálie. Představitelé AURY a Ministerstva obrany Austrálie podepsali v minulých dnech smlouvu o využívání MC CATALOGUE. Tento informační systém, plně kompatibilní s Kodifikačním systémem NATO, bude implementován formou „software jako služba“ (SaaS – Software as a Service). Konkrétní „australská“ verze MC CATALOGUE je přizpůsobena na míru potřebám a požadavkům armádních logistiků a Národního kodifikačního úřadu Austrálie, který patří k největším a nejvýznamnějším úřadům tohoto typu ve světě. V budoucnu lze očekávat aktivní zapojení Austrálie do činnosti skupiny uživatelů MC CATALOGUE.