URGENTNÍ – Připomínky k novele zákona o zbraních č. 119/2002 Sb.

Vážení členové,

jak jsme již na webových stránkách informovali, z rozhodnutí vlády na události ve Vrběticích a Uherském Brodě probíhá rozsáhlá novelizace legislativy ke zbraním a munici.  Jako první byla připravena novela zákona o zbraních č.  119/2002 Sb. Návrh novely je v příloze. Žádáme vás o  připomínky k tomuto návrhu. Hlavní materiál, kde ve stávajícím znění zákona je vepsán návrh úpravy a důvodová zpráva jsou v příloze.   Připomínky zašlete nejpozději do 20.5.2015 na mail  kapic@aobp.cz. Děkujeme.

Návrh zákona

Důvodová zpráva

Platné znění se změnami