TZ – AOBP ohlídá podíl českých firem na obraných zakázkách

28.3.2019
Alice Štysová

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) ohlídá zapojení českého průmyslu do rekordní zakázky na nová bojová vozidla pěchoty pro Armádu ČR a dalších vyzbrojovacích projektů, které Ministerstvo obrany chystá. Prezidium AOBP v rámci svého poradního orgánu Rady ředitelů zřídilo Sekci lokalizace průmyslové spolupráce. Jiří Hynek, prezident AOBP, ke vzniku sekce uvádí: „Tato sekce pomůže, aby se slova zahraničních zbrojařů o zapojení českého průmyslu proměnila v činy.“

Jiří Hynek dodává: „Zahraniční společnosti o zapojení českého průmyslu do zakázky na nová BVP i do jiných projektů intenzivně hovoří. Ale z pohledu českého obranného průmyslu musí existovat reálné závazky dříve, než bude Ministerstvem obrany vítěz vybrán a kontrakt s ním uzavřen. Poté se totiž oslabí motivace vítězného dodavatele české firmy do výroby zapojit.“
V současné době všichni čtyři uchazeči o zakázku na nová BVP, které chce ministerstvo oslovit, organizují průmyslové dny a cesty pro české firmy a uzavírají memoranda o spolupráci. Účelem je ukázat ochotu k přenosu zakázek do českého průmyslu, jedná se ale o právně nezávazné dokumenty bez termínů, konkrétní spolupráce a cenových nabídek. Zahraničním firmám přitom nic nebrání uzavřít s českými dodavateli smlouvy o smlouvě budoucí, které již obsahují tvrdý závazek ke spolupráci.

Pavel Trubačík, předseda Sekce lokalizace průmyslové spolupráce Rady ředitelů AOBP, kam již vstoupili například zástupci firem CSG, Meopta, VR Group a Ray Service, to komentuje: „Cílem práce naší sekce je, aby se nezávazná memoranda o spolupráci proměnila v reálné kontrakty pro české subdodavatele. V případě rekordní zakázky na BVP by se přitom mohlo jednat o přímé kontrakty pro český průmysl s vítězným dodavatelem v objemu několika miliard korun. Ministerstvo obrany zatím řešilo hlavně zapojení svého státního podniku VOP CZ, ale z pohledu naší sekce je nutno věnovat pozornost celému českému obrannému průmyslu a jeho schopnostem se do výroby BVP zapojit.“

V této souvislosti AOBP upozorňuje, že některé zahraniční firmy nepřesně komunikují o průmyslové spolupráci jako o procentech výroby, které do českého průmyslu přenesou. Realitou je, že stoprocentní přenos výroby BVP není možný, protože český průmysl nevyrobí speciální ocel pro korbu, podvozek vozidla, motor s převodovkou či kanón pro zbraňovou stanici. Pro český průmysl reálně je prostor kromě finální montáže a svařování koreb na dodávku některých subsystémů, např. optických přístrojů, hasicího systému, kabeláže, speciálních sedaček či řadu strojírenských součástí. Klíčovou statistikou, kterou by měli politici sledovat, je podíl zakázek pro české firmy na celkové hodnotě zakázky pro zahraniční firmu, která bude bojová vozidla pěchoty pro Armádu ČR dodávat.

Tiskový servis AOBP ČR
Kontaktní osoba: Pavel Trubačík, pavel.trubacik@rayservice.com