Tisková zpráva z Valné hromady AOBP ČR

V pondělí 11. května 2015 se uskutečnila v Brně 19. řádná Valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP). Valné hromady se zúčastnilo 90 představitelů členských firem, kteří jsou významnými výrobci a exportéry v oblasti zbrojního a bezpečnostního průmyslu v České republice. Valné hromady AOBP se zúčastnila i řada hostů v čele ministrem obrany Martinem Stropnickým, jeho náměstkem Tomášem Kuchtou, dále se zúčastnili první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček, náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, zástupce náměstka ministra zahraničí Ivan Jančárek, ředitel odboru pro obranu a bezpečnost Úřadu vlády ČR Lukáš Vilím, poslanec výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Antonín Seďa, velitel pozemních sil genmjr. Ján Gurník a řada dalších hostů.

V úvodu jednání prezident AOBP ocenil zájem resortů, které jsou pro obranný průmysl důležitým zákazníkem a partnerem. Ocenil proexportní aktivity vlády, které přispěly k dobrým výsledkům exportu obranného materiálu. Export se již řadu let nachází na vzestupné trajektorii a je pro existenci odvětví klíčový. Jiří Hynek však současně kritizoval přemíru regulace a byrokracie, která ČR řadí na chvost zemí hodnocených světovým ekonomickým forem. Neuspěje argument, že za vše je odpovědná EU, neboť Finsko, také člen EU, se nachází na předních místech hodnocení. Pokud se podíváme na výkonnost průmyslu, je naopak naše země v hodnoceních výrazně vepředu.

Vystoupení hlavního hosta ministra obrany Martina Stropnického shrnulo roční aktivity resortu ve prospěch obranného průmyslu. Na MO vznikl útvar v čele s náměstkem Tomášem Kuchtou, který má podporu obranného průmyslu jako hlavní náplň své práce. Ministr a jeho náměstek Kuchta uskutečnili řadu jednání se svými zahraničními partnery ve prospěch našeho průmyslu a nevyhýbali se ani jednání s AOBP a řadou firem o jejich potřebách, které se v rámci svých možností pokoušeli řešit. V tomto ministr obrany přislíbil pokračovat i nadále. Ve vystoupení dalších hostů rovněž zazněla slova podpory a uznání českým podnikům za jejich zejména exportní výsledky. Náměstek MPO Eduard Muřický upozornil na řadu potenciálních dalších trhů, například v Centrální a Jižní Americe, kde zaznamenal zájem o naši produkci. Poslanec Antonín Seďa však připomněl, že při svých jednáních se zahraničními partnery o možných dodávkách obranného materiálu je vždy dotazován, zda je materiál používán vlastními ozbrojenými silami. A zde vidí značné rezervy. Zavedení techniky do výzbroje domácích ozbrojených sil je nejen silným prvkem přímé podpory, ale i jedním z klíčových proexportních faktorů. Podporu domácího obranného průmyslu přímými zakázkami totiž umožňuje evropská legislativa, jen je potřeba ji lépe využívat.

Volba nového vedení AOBP v čele s prezidentem AOBP a viceprezidenty na období 4 let byla pak klíčovým bodem formální části jednání. Jediným kandidátem na prezidenta byl Jiří Hynek, který bez problému post obhájil. Stávající viceprezidenti rovněž hladce obhájili své pozice. Pouze za odstoupivšího viceprezidenta Petra Ruska z časových důvodů (předseda představenstva TATRA TRUCKS a.s.) byl zvolen do vedení AOBP Pavel Šalanda (jednatel ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o.). Dalšími viceprezidenty zůstávají: Jaroslav Trávníček (generální ředitel Poličských strojíren a.s.), Ladislav Šimek (prezident AERO Vodochody Aerospace a.s.), Jaroslav Pecháček (jednatel firmy SWORDFISH s.r.o.), Jiří Řezáč (Omnipol a.s.), Radek Hauerland (technický ředitel České zbrojovky a.s.).

Důležitým bodem bylo také přijímání nových členů, kterých bylo tentokrát 10. Naproti tomu 6 členů Asociaci z různých důvodů opustilo. AOBP má v současnosti 108 členů, což je nejvíce v historii AOBP ČR. I to hovoří o rostoucím významu AOBP jako partnera institucí v ČR, v EU a v NATO, ale také organizátora řady aktivit ve prospěch svých členů doma i na globálních trzích.