Stanovisko AOBP k informacím českých médií o podmínkách vývozu zbraní do Ázerbájdžánu

29.9.2017
Kristýna Helm

Stanovisko AOBP k informacím českých médií o podmínkách vývozu zbraní do Ázerbájdžánu

Vzhledem k publicitě okolo podmínek vývozu vojenského materiálu do Ázerbájdžánu si Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR dovoluje upozornit na častou chybu českých médií, v nichž se mylně uvádí, že Ázerbájdžán je „embargovanou“ zemí. Ve skutečnosti žádné závazné mezinárodní embargo na vývoz zbraní do Ázerbájdžánu neexistuje. Je pouze doporučení Rady pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) z roku 1992, že by se neměly vyvážet zbraně a munice pro síly zapojené do boje v oblasti Náhorního Karabachu. Toto 25 let staré doporučení vzniklo na základě regionálního konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem z počátku 90. let minulého století. Obdobné nezávazné doporučení přijaté OSN v roce 1992 se považuje od roku 2002 za nadále neplatné.

USA zrušily embargo na vývoz zbraní do Ázerbájdžánu již v roce 2001. Co se týče regulace ze strany Evropské Unie a jejích orgánů, ve vztahu k Ázerbájdžánu nebyla přijata žádná opatření ani doporučení.

Největším vývozcem zbraní do Ázerbájdžánu stejně jako do sousední Arménie je Ruská federace, člen OBSE. Vedle toho ale Ázerbájdžán nakoupil vojenský materiál od řady dodavatelů ze zemí NATO nebo dokonce EU. Do výzbroje ázerbájdžánské armády byly pořízeny zbraně i technika původem z Německa, Polska, Turecka či Velká Británie.

Co se týče českého obranného průmyslu, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu registruje zájem celé řady českých výrobců do Ázerbájdžánu vyvážet. Tito výrobci se aktivně prezentují i na trzích a výstavách bezpečnostních technologiích, které se v Ázerbájdžánu konají. Vrcholní představitelé České republiky udržují s ázerbájdžánskými partnery čilé kontakty s cílem navýšit vzájemný obchod. Vydání licence na export vojenského materiálu do Ázerbájdžánu je tedy plně na správním uvážení licenčních orgánů v ČR.

Asociace obranného průmyslu ČR v této souvislosti upozorňuje, že nevyvážení vojenského materiálu z České republiky do Ázerbájdžánu nejvíce vyhovuje Ruské federaci a jejímu obrannému průmyslu. Proto i negativní publicita ohledně vývozu zbraní československého původu do Ázerbájdžánu počala v ruskojazyčných médiích nebo médiích blízkých oficiální politice Ruské federace.

Závěrem dodáváme, že Ázerbájdžán je blízký bezpečnostní spojenec NATO, který je nejen členem NATO Partnerství pro mír (NATO Partners for Peace), ale také se aktivně podílí na boji s terorismem i aliančních misích.

 

Zdroje:

https://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/azerbaijan

https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/nagorno-karabakh-azerbaijan-non-mandatory/non-mandatory-un-arms-embargo-on-nagorno-karabakh-azerbaijan

https://www.sipri.org/databases/embargoes

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49111.htm

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm