Seminář „Zapojení českého OBP do strategických projektů důležitých pro zajištění obrany ČR.“

23.6.2016
Alice Štysová

Dne 22.6.2016 se v Poslanecké sněmovně PČR uskutečnil seminář pořádaný Výborem pro obranu PSP ČR ve spolupráci s AOBP ČR pod záštitou poslance Davida Kádnera, předsedy Výboru pro obranu a poslance Ing. Václava Klučky na téma „Zapojení českého obranného a bezpečnostního průmyslu (OBP) do strategických projektů důležitých pro zajištění obrany ČR.“

Na semináři vystoupili Mgr. Daniel Koštoval, náměstek ministra obrany ČR; Mgr. Jakub Hodinář, ředitel Odboru průmyslové spolupráce, obranného průmyslu, výzkumu a vývoje MO; RNDr. Jiří Hynek, prezident AOBP ČR a zástupci členských firem AOBP: Česká zbrojovka, a.s.; ERA a.s.; AURA s.r.o. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s., které představily své úspěšné programy.

Mimo jiné se hovořilo o problematice vyzbrojování, způsobu pořizování a nově vznikající Strategii rozvoje obranného průmyslu.

Z jednání a diskuze vyplynulo, že bez využívání schopností domácího průmyslu není možné zajistit dlouhodobou obranyschopnost naší země.

IMG_1588                              IMG_1587