Seminář Nakládání a obchodování se střelivem a výbušninami v Poslanecké sněmovně

Dne 14.4.2015 AOBP organizovala ve spolupráci s Výborem pro obranu PS PČR v Poslanecké sněmovně seminář na téma „Nakládání a obchodování se střelivem a výbušninami“. Naším cílem bylo využít tohoto zaštítění k prezentaci názorů a pohledů sektoru obranného a bezpečnostního průmyslu na legislativní proces, který byl vyvolán událostmi ve Vrběticích, státním orgánům a institucím, které jsou usnesením vlády tímto pověřeny.

Na semináři se účastnili 4 poslanci, 1 senátor, 27 představitelů ministerstev a jiných dotčených státních institucí, 36 představitelů firem a asociací. AOBP zastupoval viceprezident Ing. Trávníček.

V základní části vystoupili zástupci hlavních  garantů procesu:  za Licenční správu MPO Mgr. Balihar, za ministerstvo vnitra Mgr. Bačkovská,  za Státní báňský úřad Ing. Štemberka, za ministerstvo obrany Mgr. Vondráček, za Český úřad opro zkoušení zbraní a střeliva Ing. Kukla. Pohled průmyslu prezentoval Ing. Pospíšil z STV Group a.s. Hlavní předřečníci prezentovali jejich pohled a kroky, které již v probíhající legislativní úpravě zákonů a prováděcích vyhlášek pro nakládání s municí prosazují. Stanovisko průmyslu tlumočené jak viceprezidentem AOBP Ing. Trávníčkem, tak Ing. Pospíšilem doporučilo provedení změn právních norem až po důkladné analýze událostí, oddělení legislativy munice od zákona o zbraních a střelivu a varovalo před přehnaným zpřísněním, které by mohlo být  pro firmy likvidační. Tyto náměty rezonovaly  i v diskuzi u představitele IMEX Group a reprezentantech Asociace výrobců zbraní a střeliva.  Nicméně, jak vyplynulo z vystoupení Mgr. Bačkovské, představitelky hlavního gestora změn – ministerstva vnitra, vzhledem k vládnímu rozhodnutí, které již pevně stanovilo termín splnění všech úprav do konce roku 2016, nelze přikročit k oddělení legislativy munice a střeliva a nakládání s municí bude zahrnuto do zákona č. 119/1996 Sb. Jeho novelizace by měla být do června projednána ve vládě, do podzimu pak v parlamentě, aby mohla vstoupit v platnost začátkem roku 2016.  Jak předseda Výboru pro obranu p. Kádner, tak předsedající semináře, člen výboru a poslanec PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. ujistili na závěr přítomné ochotou znovu se sejít a usilovat o koncepční řešení záležitosti.

STV Group – Nakladani a obchodovani se strelivem a vybusninami

MV – legislativa

MPO – Povoleni a licence v oblasti zahranicniho obchodu s VM

MO – seminar 1442015_ver

CBU prednaska PS 2015_04_14