Seminář „Munice – nové vývojové trendy, pořizování a skladování a další regulace“

27.6.2016
Alice Štysová

Dne 24.6.2016 se v Poslanecké sněmovně PČR uskutečnil seminář pořádaný Výborem pro obranu PSP ČR ve spolupráci s AOBP ČR pod záštitou poslance Davida Kádnera, předsedy výboru pro obranu a poslance PharmDr. Jiřího Skalického, Ph.D. na téma „Munice – nové vývojové trendy, pořizování a skladování a další regulace“.

Na semináři vystoupili RNDr. Jiří Hynek, prezident AOBP ČR; genmjr. Ing. Jaromír Zuna, PhD., MSc., ředitel sekce podpory MO; Ing. Tomáš Dvořáček, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil SVA MO; Mgr. Milena Bačkovská, vedoucí odd. odboru bezpečnostní politiky MV a zástupci členských firem AOBP ČR: Ing. Radek Musil, generální ředitel Sellier and Bellot, a.s., Ing. Bohumír Pospíšil, STV Group, a.s. a Ing. Jaroslav Trávníček, VTÚ s.p.

Prezident AOBP upozornil na dlouhou tradici výroby munice v ČR a význam, jaký má munice pro zajištění kontinuity bojových operací a tedy suverenitu země. Zajímavé bylo vystoupení genmjr. Zuny, který propojil naše závazky vůči NATO a spojencům se zabezpečením výstavby infrastruktury teritoria, jako klíčového prvku bezpečnosti. Tato infrastruktura se neobejde bez obranného průmyslu. Víceprezident J. Trávníček informoval o nových možnostech vývoje vyšších ráží munice a výzvách s tím spojených.

Tradičně nejbouřlivější byla diskuze kolem využívání NSPA, kterou sice Ing. Musil ocenil z hlediska flexibility, což je v současné složité situaci v rámci národního akvizičního systému výhodou, ale podobné podmínky jako NSPA vytvářejí dodavatelům i jiné země, například Belgie. Dále upozornil na skutečnost, že další země, které mají na svém území muniční výrobu, nakupují přímo od národních výrobců.

Ing. Dvořáček argumentoval právními jistotami pořizování cestou NSPA, cenovou výhodností a odborností personálu NSPA. K tomu se uskutečnila diskuze, přičemž průmysl vyjadřoval spíše negativní názor na nadměrné využívání NSPA v případech, kdy je možné použít národní systém. Poslanec B. Chalupa pak vyzval firmy a další zúčastněné, aby komunikovali s poslanci, neboť ti mají mnohdy zkreslené názory „politickou korektností“. Jedině otevřená diskuze pomůže zlepšit stav. Velmi jej zaujal belgický model pořizování s dlouholetými kontrakty a výpočtem cen ve vazbě na ceny vstupních komodit.

Seminář hodnotíme jako úspěšný jak z hlediska výměny názorů s MO a některými poslanci, tak i z hlediska potenciálu pro užší koordinaci výrobních firem při společném vývoji nových typů munice a působení na trhu.

IMG_1596              IMG_1595