Seminář ke vzdělávacímu projektu (výzva č. 60) a projektům EU (PESCO, EDIDP, EDF)

3.12.2018
Kristýna Helm

Vážení členové,

Dne 18. 12. 2018 se od 10:00 do 13:00 hodin uskuteční v Praze seminář organizovaný AOBP ve spolupráci s MO k možnostem financování z prostředků EU s cílem:

  1. Informovat o vzdělávacím projektu MPSV z Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 60, který AOBP již realizuje pro některé členské firmy a do kterých bude nyní možnost zapojit další členské firmy prostřednictvím nové výzvy, která se spustí v lednu 2019.
  2. Poskytnout informace o možném zapojení členských firem do projektů PESCO, EDIDP a EDF. V rámci EDIDP se pro roky 2019-2020 uvolňuje pro vývojové obranné programy 500 mil €, pro roky 2021-2027 se na obranný výzkum a vývoj uvolní 13 mld €.

Program semináře:

9:45 – 10:00 registrace

10:00 Přivítání prezidentem AOBP                                                         RNDr. Jiří Hynek

10:05 Vzdělávací program – výzva č. 60                                                Ing. Kristýna Stejskalová (AOBP)

10:25 Příprava na novou výzvu leden 2019                                          Ing. Kristýna Stejskalová (AOBP)

11:00 PESCO – schválené projekty, průmyslový potenciál                 Ing. Ondřej Šamonil (MO ČR)

11:10 EDIDP – možnosti zapojení                                                          PhDr. Tomáš Kopečný (MO ČR)

11:25 Příprava EDF (2021-2027)                                                            PhDr. Tomáš Kopečný (MO ČR)

11:40 -13:00 Diskuze k praktickým otázkám                                       Ing. Dušan Švarc (AOBP)

Místo konání semináře: Evropský Dům (Jungmannova ulice č. 24, Praha 1)

Zájemce prosíme o registraci do 14. 12. 2018 na email info@aobp.cz.  

Zkratky:

PESCO – Anglická zkratka pro Stálou strukturovanou spolupráci, která umožňuje členským státům EU posílenou spolupráci v otázkách obrany. Schválené projekty PESCO budou bonifikovány při financování jak z EDIDP, tak i EDF.

EDIDP – Anglická zkratka pro Evropský obranně průmyslový rozvojový program, který byl přijat na roky 2019-2020 jako přechodný finanční rámec (následovat bude EDF) k podpoře a rozvoji evropského obranného průmyslu. 

EDF – Anglická zkratka pro Evropský obranný fond, který je připravován v následujícím finančním rozpočtovém období EU (2021-2027) pro obranný výzkum a vývoj. Fond slouží rovněž k podpoře evropského obranného průmyslu.