Seminář k vedení technické dokumentace 11.2.2020

13.2.2020
Alice Štysová

Dne 11.2.2020 se uskutečnil seminář k vedení technické dokumentace. Tvorba technické dokumentace je náročná intelektuální a administrativní disciplína, což bylo patrné z velmi kvalitního vystoupení Ing. Martina Bráta z firmy ELDIS Pardubice, s.r.o. (prezentace je k dispozici v příloze). Jak vyplynulo z diskuze, nejlepší cestou k efektivní tvorbě dokumentace je využití nejmodernějších technologií. Na to v úvodním slovu upozornil i prezident AOBP Jiří Hynek. Řešení nabídla firma AURA s.r.o. ve spolupráci s firmou Code Creator, s.r.o. ve formě nového softwarového systému Publi, který umožňuje snadné publikování a sdílení textových a multimediálních dokumentů. Z diskuze dále vyplynulo, že je potřeba hledat nové technologie pro zpracovávání dokumentace, a také posílit technické vzdělávání v AČR, aby byli vojáci schopni zvládat velmi náročné technologie, které dostávají k plnění úkolů.