Seminář k projektům NATO v oblasti ICT

22.1.2015
David

Dne 20.1.2015 organizovaly AOBP a AFCEA ve spolupráci s MO seminář k možnostem zapojení českého průmyslu do projektů NATO v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Semináře se zúčastnilo téměř 40 zástupců průmyslu. Samotnou akci zahájili prezidenti asociací AFCEA a AOBP, Ing. Josef Strelec a RNDr. Jiří Hynek. Úvodní slovo pak měl PhDr. Tomáš Kopečný, představitel Sekce pro průmyslovou spolupráci ministerstva obrany ČR. V něm nejprve představil úlohu a cíle sekce na budoucí období, dále hovořil o připravenosti resortu vést jednání se zástupci českého průmyslu jak na bilaterální a multilaterální úrovni a zmínil potřebu pravidelného setkávání na podobně širokém fóru s cílem nejen dosáhnout vyšší participace českého průmyslu v projektech NATO, ale též vést diskuzi nad aktuálními operačními potřebami AČR z pohledu ICT.

Klíčové informace zazněly z úst představitele AČR při NCIA plk. Ing. Josefa Knedly, který rozdělil vystoupení do dvou bloků; v prvním bloku uvedl strategický pohled NATO, jak spolupracovat s individuálními státy v jednotlivých oblastech zájmu, ve druhém pak představil projekty, které jsou plánovány v období od roku 2015. NATO systematicky pracuje na tvorbě efektivní a odolné komunikační struktury s jednotným systémem velení, umožňující společné působení a spolupráci s partnery při zasazení v každém prostředí. Role průmyslu je při tom z hlediska dodání technologií klíčová. NATO na konkrétní projekty v období 2014-2020 vyčlenilo řádově několik set milionů eur. Řada projektů se již rozbíhá. Presentace je k dispozici na vnitřním webu AOBP (novinky).

Jak se zapojit do projektů bylo tématem přednášky Ing. Leoše Bártíka ze Sekce vyzbrojování a akvizic. Problémem na straně průmyslu je občas nesprávná komunikace a nízká proaktivita s agenturami NATO. V tomto kontextu bylo důležité navázání osobního kontaktu firem s Ing. Leošem Bártíkem k eventuálnímu řešení administrativních požadavků MO i NATO a Ing. Josefem Mikulkou, odpovědným pracovníkem MO za agentury NATO. Důležitým aspektem úspěchu v projektech NATO je kromě konkurenceschopnosti podniků také systematická, vytrvalá práce včetně lobbingu a účast ve studiích NIAG, připomněl prezident AOBP RNDr. Jiří Hynek.

Organizátorům z této sekce i dalším zúčastněným a přednášejícím patří poděkování za tuto krátkou, ale efektivní akci ve prospěch našich firem.

Fotografie z akce zde: http://aobp.rajce.idnes.cz/Seminar_k_projektum_NATO_v_oblasti_ICT#