Seminář „Dialog o podpoře obranného a bezpečnostního průmyslu“

16.3.2023
Alice Štysová

Vážení členové,

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR ve spolupráci se Sekcí průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR organizuje ve středu 12. dubna 2023 od 9:00 hod konferenci na téma „Dialog o podpoře obranného a bezpečnostního průmyslu“. Konference se uskuteční v hotelu DAP Praha, Vítězné nám. 684/4, Praha 6. Program konference přikládáme.

Cílem konference je jednak informovat český obranný a bezpečnostní průmysl o současných aktivitách a možnostech podpory, ale zároveň otevřít dialog na téma, jak by se podpora mohla vyvíjet do budoucna a dát zpětnou vazbu státní správě na jednotlivé nástroje podpory. Konference bude organizována interaktivní formou, detaily programu budou upřesněny registrovaným účastníkům týden před konáním akce.

Účast na akci je bezplatná, nicméně z kapacitních důvodů je možná účast pouze 1 zástupce společnosti. Registrace probíhá na e-mail info@aobp.cz nejpozději do 5. 4. 2023 nebo do naplnění kapacity.