Seminář „Dialog o podpoře obranného a bezpečnostního průmyslu“

3.4.2023
Václav Syruček

Vážení členové,

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR ve spolupráci se Sekcí průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR organizuje ve středu 12. dubna 2023 od 9:00 hod konferenci na téma „Dialog o podpoře obranného a bezpečnostního průmyslu“. Konference se uskuteční v hotelu DAP Praha, Vítězné nám. 684/4, Praha 6. Program konference přikládáme.

Cílem konference je jednak informovat český obranný a bezpečnostní průmysl o současných aktivitách a možnostech podpory, ale zároveň otevřít dialog na téma, jak by se podpora mohla vyvíjet do budoucna a dát zpětnou vazbu státní správě na jednotlivé nástroje podpory. Konference bude organizována interaktivní formou, v rámci odpoledního programu bude i prostor pro individuální konzultace se zástupci Ministerstva obrany ČR, AMOS, Czech Trade a Czech Invest. 

V rámci konference budou také představeny nově zveřejněné výzvy Evropského obranného fondu na rok 2023 a firmy budou mít prostor ke konzultacím k podávání projektů s AOBP a s Ministerstvem obrany ČR.

Účast na akci je bezplatná, nicméně z kapacitních důvodů je možná účast pouze 2 zástupců společnosti. Registrace probíhá na e-mail info@aobp.cz nejpozději do 6. 4. 2023 nebo do naplnění kapacity.