Seminář AČR 31. 10. – 1. 11. 2018

8.10.2018
Kristýna Helm

Vážení členové, 

na dny 31. 10. – 1. 11. 2018 je naplánován součinnostní seminář AČR – zdravotnické sekce pro české podniky obranného, bezpečnostního a zdravotního průmyslu. Seminář se bude konat v areálu inovačního a předváděcího centra firmy EGO Zlín spol. s r.o.

Cílem semináře je vzájemně představit: 

 – projekty a závěry českého vojenského zdravotnictví v rámci krátkodobého a střednědobého plánu, jejich směrování vývoje,

– možnosti a podmínky českých podniků ucházejících se o armádní zakázky,

– možná výzkumná a vývojová spolupráce mezi AČR a českými podniky při naplňování strategických záměrů AČR v návaznosti na aktuální trendy a potřeby složek AČR,

– prezentace českých firem s možnou nabídkou svých produktů pro AČR,

– praktické a funkční ukázky prezentovaných produktů pro AČR,

– možná podpora MO ČR v rámci programu PROPED (projekty ekonomické diplomacie).

V případě zájmu účasti Vaší firmy na této akci s možností prezentace produktů prosím kontaktujte Ing. Stejskalovou na stejskalova@aobp.cz nejpozději do pátku 12. 10. 2018