RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek

15.1.2019
Alice Štysová

Vážení členové,

stejně jako v předchozích letech se i v roce tomto uskuteční projekt pod názvem RETROMĚSTEČKO, kterému Asociace udělila záštitu. Akce se bude konat 14. a 15. září 2019 od 9:00 hod v prostorách bývalých kasáren T.G. Masaryka v Pardubicích. Návštěvníci si zde užijí víkend plný tradic, zábavy s vývojem průmyslu, oborů a bezpečností státu. A stejně jako v předchozích letech je možné se do tohoto projektu zapojit ať už výstavou techniky nebo jako sponzor. Přikládáme dopis jednatele RETROMĚSTEČKA p. Miroslava Tomana, níže také naleznete odkazy na stránky akce, kde se dozvíte více nejen o projektu, ale také o možnosti zapojit se.

1/ Odkaz prezentace RM 2019: https://retromestecko.cz/_files/200038110-11cbb12d10/PREZENTACE-RM2019.pdf

2/ Odkaz na Projekt RM 2019: https://retromestecko.cz/_files/200038115-4e7664f731/PROJEKT-RM2019.pdf

3/ Odkaz na webové stránky: www.retromestecko.cz

4/ Odkaz na facebook RM: www.facebook.com/retromestecko