Reakce na vyjádření NGŠ

30.1.2015
David

Dne 29.1.2015 byla na webu MO ČR zveřejněna informace za zasedání výboru pro obranu Poslanecké sněmovny. Uvádí se, že NGŠ AČR generál Petr Pavel poukázal na fakt, že průmyslníci nemohou určovat, jaké výrobky mají vojáci nakupovat. K tomu vydává Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) toto stanovisko:

AOBP usiluje o to, aby obranný průmysl v České republice hrál stejnou roli, jako ji hraje v ostatních zemích NATO a EU. To znamená, aby byl zapojen do diskuzí o budoucích vyzbrojovacích programech, programech výzkumu a vývoje, ale i koncepčních dokumentech, které umožňují průmyslu jednak poskytovat informace o nejmodernějších technologiích a průmyslových trendech a zároveň mu umožňují přizpůsobit své výzkumné, vývojové a výrobní kapacity očekávaným požadavkům vojáků. Role průmyslu jako partnera bezpečnostních institucí je nejlépe definována v dokumentech NATO a EU a v tomto partnerském vztahu se nachází průmysl i v moderních zemích. Velmi dobře je tento vztah popsán v dokumentu „NATO Framework for NATO Industry Engagement C-M(2013)0055“. Naší asociaci nejde o nic jiného, než aby principy vyplývající z tohoto dokumentu byly uplatňovány i v rámci České republiky. Partnerství s průmyslem funguje v NATO, EU, a v zemích jako jsou UK, Francie, USA, Švédsko a dalších, kde jsou realizovány komplexní vyzbrojovací programy s prvky výzkumu a vývoje se zapojením domácího průmyslu a kde není role MO omezena na prosté nakupování obranných produktů. Bylo by zarážející, kdyby oproti těmto zemím poměrně malé MO ČR a GŠ AČR disponovalo takovými experty, kteří jsou schopni postihnout celé technologické spektrum současného světového vývoje, a obešlo se bez expertního průmyslového zázemí. AOBP nejde o nic jiného, než aby byla pochopena role obranného a bezpečnostního průmyslu v bezpečnostní architektuře státu a došlo k jeho plnému zapojení do této architektury.