Průzkum zájmu a rezervace termínu: Podnikatelská mise s NM Martinem Tlapou do Austrálie a na Nový Zéland

18.3.2019
Alice Štysová

Vážení členové,

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Vás z pověření Ministerstva zahraničních věcí ČR informuje o chystané podnikatelské misi doprovázející náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapu během jeho návštěvy Austrálie a Nového Zélandu. Plánovaný termín: říjen 2019

Pracovní návštěva náměstka ministra v oblasti ekonomické spolupráce bude zaměřena na podporu ekonomické diplomacie v perspektivních sektorech pro vzájemnou spolupráci.

S ohledem na místní administrativou akcentované a podporované obory považujeme v tuto dobu za perspektivní obranný průmysl, odpadní průmysl, obnovitelné zdroje, ICT (smart řešení), zemědělské a potravinářské stroje, nevylučujeme ani vodohospodářství a letecký průmysl. Mise by měla nabídnout i prostor pro investice do Austrálie.

Více informací najdete v přiloženém dokumentu.

V obou zemích je plánován program v hlavních centrech ekonomické aktivity (Melbourne, Sydney, Wellington a Auckland) a pravděpodobně i návštěva zajímavého místa či firmy. Ve všech městech rovněž proběhne seminář/podnikatelské fórum s B2B schůzkami s místními firmami a počítá se i se schůzkami na místních ministerstvech a dalších institucích (dle aktuálních možností). Nabízí se i spojení s návštěvou veletrhu obnovitelných zdrojů ALL Energy v Melbourne, kde ZK CzechTrade pořádá komerční akci pro české firmy.

Zatím se zvažují dvě verze programu: krátkou (6 nocí) a dlouhou (10 nocí). Předpokládaná cena pro podnikatele bude 39.000 Kč + cena letenky do Austrálie a z Nového Zélandu při dlouhé verzi programu nebo 27.000 Kč + cena letenky do Austrálie a z Nového Zélandu při krátké verzi programu.

Na přípravě programu Svaz průmyslu intenzivně spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí, s naším ZÚ v Canbeře a s dalšími institucemi a organizacemi. Program se nyní tvoří a bude postupně upřesňován. V průběhu léta bude spuštěno řádné přihlašování. Pozvánka bude uveřejněna na webu Svazu průmyslu a dopravy ČR, webu Businessinfo, bude rozeslán na odběratele novinek Svazu průmyslu a dopravy ČR v oblasti mezinárodních vztahů (pokud mezi ně zatím nepatříte, můžete se zaregistrovat zde).

Poplatek za účast na podnikatelské misi bude zahrnovat kvalitní ubytování v jednolůžkových pokojích, místní přepravu autobusem, účast na seminářích/podnikatelských fórech a společných akcích, zápis v prezentačním katalogu účastníků a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníka Svazu průmyslu a dopravy ČR během cesty. Leteckou přepravu do Austrálie a z Nového Zélandu si každý účastník zajistí sám doporučeným spojem společnosti Emirates (případně dle vlastních dispozic). Část nákladů, zejména náklady na letenky v místě a pronájem sálu na podnikatelská fóra, bude hrazena z programů na podporu ekonomické diplomacie PROPED.

Dovolujeme si Vás oslovit za účelem zjištění předběžného zájmu o účast na této podnikatelské misi.

Svůj předběžný zájem prosím vyjádřete prostřednictvím formuláře do 25.3.2019 (do konce dne). Můžete zde již zmínit Vaše zájmy či projekty v Austrálii a na Novém Zélandu, které byste chtěli ze strany náměstka ministra podpořit, a ev. dát doporučení pro zahrnutí do programu delegace (např. návštěva firmy, již fungující technologie, regionu apod.) Těm, kteří vyjádří zájem o účast prostřednictvím formuláře, bude automaticky poslána pozvánka.

Kontaktní osoba pro zajištění mise:  Lukáš Martin, tel.: +420 225 279 401, ev. +420 720 358 840, e-mail: lmartin@spcr.cz.