Průzkum SP ČR o ekonomické situaci firem

19.4.2022
Alice Štysová

Vážení členové,

jsme si vědomi nelehké situace českých firem, kdy po boji s pandemií Covid-19 dochází k enormnímu nárůstu cen energie a surovin a zároveň podniky čelí dopadům války na Ukrajině. Jménem Svazu průmyslu a dopravy ČR si Vás proto dovolujeme oslovit s průzkumem, díky kterému se získá lepší přehled o problémech, se kterými se potýkáte. 
 
Aby SP ČR měl jednoznačná data pro další vyjednávání s vládou a také služby SP ČR v oblasti podpory mezinárodního obchodu, rádi by Vás požádali o vyplnění souhrnného obchodně-strategického dotazníku o aktuálním stavu ve firmách po prvním čtvrtletí roku 2022. Otázky v tomto průzkumu směřují mimo jiné na ceny energie a surovin, ale také na celkové hospodářské plány, investiční oblasti a mezinárodní obchod.
 
Poskytnuté informace budou před zpracováním anonymizovány. V případě jakýchkoliv dotazů k tomuto průzkumu se prosím neváhejte obrátit na tiskove@spcr.cz.

Prosíme o vyplnění dotazníku níže nejpozději do konce tohoto čtvrtka, 21. 4.

Děkujeme za spolupráci.