Průmyslové dny Ministerstva obrany „UAV/UGV a jejich využití v oblasti bezpečnosti“

28.6.2017
Alice Štysová

Vážení členové,

Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací (SPSO) ve spolupráci s LOM PRAHA s.p., Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) a Odborem vojskového průzkumu a elektronického boje generálního štábu AČR (OVPzEB MO) pořádá v rámci „Dnů letiště Přerov“ Průmyslové dny MO, které se budou konat ve dnech 21. a 22. července 2017 na letišti Přerov. V příloze naleznete pozvánku s podrobným programem.

Registraci, prosím, proveďte elektronickou formou zasláním emailu na adresu svacinkaj@army.cz (v kopii zemkovaj@army.cz) nejpozději do 14. července 2017. Kontaktní osobou je Bc. Jiří Svačinka, tel. +420 702 003 662.