Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Na Zlatě 2835/3, Praha 5 – Stodůlky
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Jaroslav Řešátko
jednatel
Logo
Email
telink@telink.cz
Zaměření
Společnost TELINK je zaměřena na dodávku komplexních služeb a řešení s vysokou přidanou hodnotou pro potřeby bezpečnostních složek a složek integrovaného záchranného systému v oblastech vývoje, stavby, provozu, logistického a legislativního zajištění bezpilotních létajících prostředků s rotujícími (drony, koptéry) a pevnými (letouny s vlastním pohonem) nosnými plochami, včetně dodávek speciální techniky (kamerové a senzorové hlavy, přepravní kontejnery) určené k výbavě těchto bezpilotních prostředků.

Součástí poskytovaných služeb je letecká škola TELINK Flight School, která zajišťuje zaškolení, certifikaci a průběžné vzdělávání obslužného technického a leteckého personálu včetně zajištění všech potřebných zkoušek a povolení pro provozování leteckých prací spojených s provozováním profesionálních služeb v oblasti bezpečnosti a leteckého snímkování.

V rámci specializovaných balíčku služeb nabízíme komerčně dostupné bezpilotní a související technologie, které jsou pro potřeby zákazníka kompletovány, vybaveny a zodolněny na klíč dle specifických požadavků na jejich využití a jsou dodávány včetně pozemního zabezpečení jak formou služby, tak formou konečného nákupu.

Další významnou činností je testování zařízeních připravených na ochranu před drony. Dodáváme jednotlivé drony i vícečlenné skupiny s hromadným naváděním.
V rámci doplňkových aktivit se společně s našimi zákazníky podílíme na tvorbě legislativního rámce pro vývoj, výrobu a provozování bezpilotních prostředků v leteckém prostoru ČR.

V rámci spolupráce s vysokými školami a výzkumnými pracovišti se aktivně podílíme na výzkumu a vývoji v oblasti bezpilotních prostředků a souvisejících technologií zejména v oblasti ověřovacích a typových zkoušek.
Main Activities
The company TELINK provides a complex range of services and solutions for the needs of security forces and forces of integrated rescue system. We deal with the development, building, operating, logistic services and legislative support of pilotless aircraft with either rotating helixes (drones, copters) or solid carrying surfaces (planes with own drive). We are also able to provide special technologies (camera and sensor heads, transport crates) accompanying the pilotless aircraft mentioned above.
We also offer the service of TELING Flight School specialized in training, certification and continuous education of technicians and flight personnel, as well as all exams and permissions required for professional flight workers in security business and professional flight photo making.
Our specialized packages offer commercially available pilotless technologies accompanied by linked accessories set for specific needs of customers. We are able to add a special equipment or increase the resistance of the machine according to their intended usage. We provide our customers with complete on-land service from advising to final purchase.
Another activity we focus on is testing of equipment for anti-drone protection. We provide single drones or bigger sets of them with shared control system.
We are also active participants in the creation of legislative Framework for development, production and operating of pilotless aircraft in the airspace of the Czech Republic.
Our shared effort with universities and research centres is oriented to the research and development in the domain of pilotless aircraft and connected technologies. We mainly participate in verifications and type exams.
Ulice / Street
Na Zlatě 2835/3
Město / City
Praha 5 – Stodůlky
PSC / ZIP
158 00
251 10 730
DIČ / VAT
CZ25110730
Kategorie
Letecká technika a její zařízení