Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Tovární 785, Dolní Bousov
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Josef Turek
jednatel
e-mail: vop@vop-db.cz
Logo
Email
vop@vop-db.cz
Zaměření
V rámci výrobního programu se zabývá ochranou před povodněmi včetně výroby mobilních protipovodňových zábran s povoleným průsakem, zakázkovou kovovýrobou, zámečnictvím a strojním obráběním. V rámci poskytování služeb bezpečnostním složkám vyrábí speciální víceúčelové bezpečnostní zátarasy (zatarasovací ostny) určené pro ochranu objektů (vojenských i civilních).

V rámci opravárenského programu zajišťuje opravy, servis, revize elektrocentrál všech typůi jejich generální opravy. Zaměřuje se také na opravy vysokozdvižných vozíků různých typů,ale hlavně na vozíky tuzemské výroby od běžných oprav ažpo generální. Podle potřeb zákazníka provádí též opravy motorových pil, běžné opravy zemních strojůa mechanizace. Dále provádí opravy kovových palet pro manipulaci s materiálem.

Main Activities
Within the production program, it deals with flood protection, including the production of mobile flood barriers with permissible leakage, custom metalworking, locksmithing and machining. As part of providing services to security forces, it produces special multipurpose security barriers (barrier spines) designed to protect objects (military and civil).

As part of the repair program, repairs, servicing, revisions to the power plant provide all types of overhauls. It also focuses on repairs of forklift trucks of various types, but mainly on domestic trucks from normal repairs to general. Depending on the needs of the customer, he also carries out repairs of motor saws, regular repairs of earth machines and mechanization. It also carries out repairs of metal pallets for material handling.
Fax
+420 326 396 250
Ulice / Street
Tovární 785
Město / City
Dolní Bousov
PSC / ZIP
294 04
629 59 531
DIČ / VAT
CZ62959531
Kategorie
Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní