Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Hlavní 986, Smržovka
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Jaroslav Jakoubě
jednatel
Ing. Miloš Šikola
jednatel
Logo
Email
j.jakoube@teneo.cz
Zaměření
TENEO 3000 s.r.o. je nezávislá středně velká společnost se sídlem v České republice, se zaměřením na hromadnou výrobu kabelových svazků, konektorů a konektorových komponent.
Navrhujeme a vyrábíme vlastní produkty - kabelové svazky, elektrické konektory s vysokou mechanickou odolností a spolehlivostí, např. pro vojenské zakázky. Jednotlivé typy a jejich podrobné charakteristiky jsou uvedeny v e-katalogu na našem webu.
Dále dodáváme komponenty dle individuálních technických požadavků našich klientů, z nichž většina také působí v elektrotechnickém průmyslu. Jsme schopni pokrýt velmi široký rozsah zakázek obráběných dílů, od malých sérií složitých obrobků po miliony dílů vyrobených automatizovanými linkami.
V poslední době byl rozsah našich služeb podpořen úplnými dodávkami kabelových svazků, které našim zákazníkům přinášely přidanou hodnotu.
TENEO 3000 s.r.o. je globální společnost s obchodními kontakty v Evropě, Americe a Asii. Naším hlavním oborem činnosti je především výroba, ale i obchodní činnost. Jsme převážně exportně orientovaní, využíváme talent, potenciál a vynalézavost našeho českého týmu.
Main Activities
TENEO 3000 s.r.o. is an independent medium-sized business based in the Czech Republic, focusing on mass production of cable harnesses, connectors and connector parts.
We designe and manufacture our own product range – cable harnesses, electric connectors featuring high mechanical resilience and reliability essential e.g. for military orders. Individual types and their detailed characteristics can be found in the e-catalogue on our site.
Additionally, we supply individual components according to the technical description and requirements by our clients, the majority of who also operate in the electrical engineering industry. We are able to cover very broad scope of machined parts orders, ranging from small series of complex workpieces to millions of parts produced by automated lines.
Recently, the range of our services was bolstered by complete deliveries of cable harnesses, offering added value to our customers.
TENEO 3000 s.r.o. is a global business with clients in Europe, America and Asia. Our occupation encompasses primarily production, but also business activities. We are predominantly export-oriented, utilizing the talent, potential and ingenuity of our Czech team.
Fax
+420 483 394 145
Ulice / Street
Hlavní 986
Město / City
Smržovka
PSC / ZIP
468 51
264 44 496
DIČ / VAT
CZ26444496
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Systémy velení a jeho vybavení, Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní