Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Červený Kříž 250, Jihlava
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Jiří Štefl
Statuární ředitel / General Director
Logo
Email
OPTOKON@OPTOKON.COM
Zaměření
Společnost OPTOKON a.s., je předním světovým výrobcem a inovátorem v oblasti optických sítí se specializací na výrobu vojenských taktických komponentů pro použití v drsných klimatických podmínkách. Společnost OPTOKON v současnosti dodává své produkty včetně vysoce kvalitních taktických komponentů s využitím unikátní technologie rozšířeného paprsku vojenským silám ve více než 20 zemích.

Produkty:
- Optické konektory dle normy MIL-DTL-83526 s technologií Expanded Beam, zodolněné ferulové konektory
- Hybridní optické a metalické konektory
- Taktické kabely s optickými vlákny
- Zodolněné media převodníky
- Zodolněné polní přepínače / switche a ústředny
- Zodolněné počítačové platformy LMCP a servery
- Zodolněné IP a analogové telefony telefony
- Kabelové cívky s různou délkou kabelů pro skladování a manipulaci

Mezi robustní zodolněné produkty firmy OPTOKON patří také měřicí přístroje, LMSR - R63 zodolněný gigabitový router nové generace, LMSW - E33 zodolněný layer 2 switch s PoE; robustní zodolněný server bez ventilátorů LMS 41H- 2U, série nepřerušitelných zdrojů napájení LMUPS a elektronický kamerový systém LMIPC - EM - 01.
Lokalizační detekční systém OPTOKON JOSS-100 pro ochranu perimetru je technologie založená na analýze signálů v optickém kabelu, který mění charakteristiky na základě vibrací v dané oblasti. Jeden segment této technologie dokáže detekovat narušení až do vzdálenosti 100 km. Všechny tyto zodolněné optické komponenty firmy OPTOKON byly navrženy pro použití v ozbrojených silách NATO v reakci na požadavky na propojovací datové systémy, které dokáží úspěšně fungovat v drsných klimatických podmínkách.
Naše komponenty úspěšně prošly vojenským testováním a firma OPTOKON je schválená jako dodavatel komponentů pro NATO (OPTOKON kód dodavatele: 1583G) a pro nečlenské země NATO. Tato inovativní zodolněná zařízení se využívají pro instalaci mobilních velení, polních datových sítí LAN pro zajištění komunikace mezi jednotlivými stanovišti a pro instalaci LAN sítí v krizových situacích. Všechna zařízení plně vyhovují požadavkům STANAG 4290 a všem vojenským normám pro komponenty používané v drsných klimatických podmínkách. Zodolněné produkty firmy OPTOKON prokázali jedinečné vlastnosti nejen v rámci evropského nasazení, ale i při nasazení v pouštních aplikacích v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Malajsii a Singapuru.
Zodolněné optické komponenty firmy OPTOKON lze také nalézt těžkém, petrochemickém a důlním průmyslu a v rozhlasových a televizních optických sítích.

OPTOKON má celosvětovou distribuční síť složenou z poboček, zastoupení a distributorů OPTOKON.
Pobočky: Česká republika (OptoNet), Česká republika (OPTOKON Kable), Slovinsko, Polsko, Ukrajina, Saúdská Arábie, Malajsie, Lotyšsko, Turecko
Obchodní zastoupení: Srbsko, Bulharsko, Egypt a Omán.

Česká a malajská kalibrační laboratoř OPTOKON nabízí akreditované kalibrační služby.

OPTOKON je významným lídrem Asociace obranného průmyslu pro vývoj řešení „C4 / digitalizace bojiště“, které pokrývá sekci velení a řízení na taktické úrovni a je profesionálním partnerem pro modernizaci Armády České republiky. V ústředí firmy OPTOKON se nachází také prezentační, školicí a testovací centrum Asociace obranného průmyslu.
Main Activities
OPTOKON a.s., is a leading global designer and manufacturer of fiber optic network solutions specializing in the production of military tactical components for use in harsh environmental conditions. OPTOKON currently supplies the military forces of more than 20 countries with high-quality military tactical components using unique Expanded Beam technology.

Series components include:
- Expanded Beam and ferrule technology MIL-DTL-83526 optical connectors
- Hybrid fiber and copper connectors
- Tactical cables with optical fibers
- Ruggedized media converters
- Ruggedized field switches
- Light ruggedized field switches/switchboards
- LMCP series of light Mobile ruggedized computing platforms
- Ruggedized IP and analog phones
- Cable drums for various cable lengths for storage and handling

Ruggedized products also include Test equipment; LMSR - R63 ruggedized next-gen gigabit router; LMSW – E33 ruggedized gigabit ethernet layer 2 managed PoE switch; LMS 41H- 2U ruggedized fanless server; LMUPS uninterruptible power supply series; LMIPC – EM – 01 camera electronic mirror vision system. The OPTOKON JOSS-100 detection device is technology based on the analysis of signals in the optical cable that change the characteristics of the vibration in the area. One segment of this technology can detect noise and vibrations within 100 km. These ruggedized optical components were designed and implemented for use in NATO armed forces in response to the demand for an interconnect system that can successfully group terminations in a harsh environment. The components have successfully passed military testing and supplier approval for both NATO (Supplier code: 1583G) and non-NATO nations.
These innovative devices are used for mobile command installation with field LANs to ensure data communications at remote observer stations, for LAN field installations in crisis situations, and for installation headquarters for expeditionary troops. The devices fully comply with STANAG 4290 requirements and all military standards for components used in harsh environmental conditions. In addition to proving unique and unassailable properties within European deployment, OPTOKON military tactical components have also demonstrated their full operational range in desert applications in the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Malaysia and Singapore. OPTOKON ruggedized fiber optic components can also be found fully deployed within
heavy industry and petrochemical, mining and broadcasting optical networks.

OPTOKON has an extensive distributor network comprised of OPTOKON branches, representative offices, and distributors. OPTOKON branches: Czech Republic (OptoNet), Czech Republic (OPTOKON Kable) Slovenia, Poland, Ukraine, Saudi Arabia, Malaysia, Latvia, Turkey
OPTOKON Representation: in Serbia, Bulgaria, Egypt, Oman

The OPTOKON Czech and Malaysian calibration laboratories offer accredited calibration services.

OPTOKON is a major leader in the new professional section of the Defense Industry Association “C4/digitization of the battlefield”. The C4/digitization of the battlefield along with tactical systems covers the entire command and control section at a tactical level and these specialized sections are worthy of a professional partner in the modernization of the activities of the Army of the Czech Republic. The presentation, training, and testing center of the Defence Industry Association is located within OPTOKON headquarters.
Fax
+420 564 040 134
Ulice / Street
Červený Kříž 250
Město / City
Jihlava
PSC / ZIP
586 01
136 92 283
DIČ / VAT
CZ13692283
Kategorie
Komunikační a radiolokační systémy, Vývoj výcvik a opravárenství