Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Semtín 107, Pardubice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Kamil Dudek, Ph.D.
člen představenstva / member of the management board
Logo
Email
kamil.dudek@explosia.cz
Facebook
https://www.facebook.com/Explosia-as-298366940367279
Zaměření
Explosia a.s. je výrobní a obchodní společností působící především v oblasti výroby výbušnin a služeb spojených s aplikací energetických materiálů pro civilní i vojenské použití. Tato tradiční společnost založená už v roce 1920 je v současné době 100% vlastněná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
Mezi hlavní produkty této společnosti patří plastické trhaviny pro vojenské i civilní použití, průmyslové trhaviny, bezdýmý prach, prach pro sportovní a vojenské účely, letecké záchranné prostředky či velkorážové celospalitelné hnací náplně.
Main Activities
Explosia a.s. is production and trading company operating primarily in the field of production of explosives and services associated with application of energetic materials for commercial as well as military use. This traditional company, founded in 1920, is currently 100% owned by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic.
The main products of the company are plastic explosives for military and civilian use, industrial explosives, smokeless powder, powder for sports and military purposes, aircraft rescue systems or large caliber combustible propelling charges.
Ulice / Street
Semtín 107
Město / City
Pardubice
PSC / ZIP
530 02
252 915 81
DIČ / VAT
CZ25291581
Kategorie
Zbraně systémy řízení palby munice