Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
U Pekárny 438, Zlín – Štípa
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Pavel Kostka
CEO
Logo
Email
sekretariat@egozlin.cz
Zaměření
EGO Zlín, spol. s r.o., česká společnost založená v roce 1992, se již brzy stává velmi uznávaným výrobcem a distributorem systémů používaných při řešení kritických situací (dopravní nehody, ekologické katastrofy, průmyslové katastrofy, výskyt nebezpečných infekcí). Společnost se zabývá především specializovanou zdravotní péčí, integrovanými záchrannými službami, civilní obranou, vojenskou zdravotní péčí, jednotkami CBRN a urgentní medicínou. Nabízíme a dodáváme obrannému průmyslu celý systém ochrany v případě rizika biologické infekce s použitím podtlaku; dekontaminační systémy vyvinuté podle potřeb armády NATO pro terénní podmínky; mobilní pracoviště pro urgentní lékařskou péči, jakož i pro dlouhodobé účely a nouzové produkty používané osobami poskytujícími první pomoc.
Společnost EGO Zlín je certifikována v souladu s normou EN ISO 9001 a každý produkt je důkladně a přísně kontrolován finální inspekcí výrobku.
Main Activities
EGO Zlín, spol. s r.o. (Ltd.), a Czech company, established in 1992, has been becoming very early a highly regarded producer and distributor of systems used when dealing with critical situations (traffic accidents, environmental disasters, industrial disasters, occurrence of dangerous infection). The company deals mainly with special health care sector, integrated rescue services, civil defense, military health care, CBRN units and urgent medicine. We offer and supply to Defence Industry whole systems of protection in case of biological infection risk with use of negative pressure; decontamination systems developed according NATO Army needs for field conditions; mobile workplaces for urgent medical treatment as well as for long-term purposesand emergency products used by first aid responders.
The company EGO Zlín is certified in accordance with ISO Standard EN ISO 9001 and each product is thoroughly and rigorously checked by product final inspection.
Fax
+420 577 914 363
Ulice / Street
U Pekárny 438
Město / City
Zlín – Štípa
PSC / ZIP
763 14
469 02 473
DIČ / VAT
CZ46902473
Kategorie
Ženijní chemické a zdravotnické vybavení