Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Jana Krusinky 1693/4, Hradec Kralove
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Stanislav PETR
Logo
Email
argun@argun.cz
WWW
www.argun.cz
Facebook
argun_tactical
Zaměření
Společnost ARGUN s.r.o. je přední český výrobce ochranných balistických prostředků (vesty, přilby, přídavné panely) a taktického vybavení, přídavné pancéřování. Díky inovativnímu přístupu, neustálému zdokonalování produktů a vlastní výrobní kapacitě umí reagovat na měnící se požadavky trhu.
Předností ARGUN s.r.o. je realizace celého procesu, od prvního návrhu až po konečnou realizaci produktu. Každý krok je pečlivě kontrolován a optimalizován s cílem dosáhnout nejlepší možné ochrany pro uživatele.
Argun s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a AQAP 2110.
Main Activities
The company ARGUN s.r.o. is a leading Czech producer of ballistic protective equipment (vests, helmets, additional panels) and tactical equipment, additional armouring. Thanks to an innovative approach, continuous improvement of products and own production capacity, it can respond to changing market requirements.
Advantages of ARGUN s.r.o. is the implementation of the entire process, from the first design to the final realization of the product. Every step is carefully checked and optimized to achieve the best possible protection for users.
Argun s.r.o. is a holder of ISO 9001, ISO 14001 and AQAP 2110 certificates.
Ulice / Street
Jana Krusinky 1693/4
Město / City
Hradec Kralove
PSC / ZIP
50002
273 99 478
DIČ / VAT
CZ273 99 478
Kategorie
Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Ženijní chemické a zdravotnické vybavení, Vývoj výcvik a opravárenství, Obchodní a ostatní
Logo do listingu