Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Hájkova 1682/1, Praha 3 - Žižkov
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Daniel JESENSKÝ, PhD., MSc., MBA
Tel.: +420 602 205 059

Kontaktní adresa:
Spectrasol, s.r.o. - xPORT BUSINESS ACCELERATOR VŠE
Jeseniova 2769
130 00 Praha 3
Logo
Email
daniel.jesensky@spectrasol.cz
Website
http://www.spectrasol.cz
Zaměření
Česká patentovaná technologie prokognitivního a bio-dynamického LED osvětlení nahrazující přírozené světlo od Slunce.

Spectrasol je dodavatelem biologicky optimalizovaných plnospektrálních LED osvětlovacích systémů s účinky přirozeného slunečního světla.
Díky působení na cirkadiánní rytmy organismu Spectrasol zlepšuje bdělost, koncentraci a kognitivní funkce, podporuje náladu a snižuje stres, zlepšuje celkové zdraví a vitalitu uživatelů. Autory technologie jsou přední čeští experti a uznávané autority v oblasti chronobiologie a světelné techniky.

Výhody osvětlení Spectrasol:
- působí na neobrazové vidění (NIF – Non-image forming)
- podporuje bdělost, rychlost myšlení a koncentraci
- zvyšuje produktivitu, snižuje stres a chybovost
- zlepšuje zdraví, vitalitu a emoční naladění
- zlepšuje subjektivní spokojenost a vztahy v kolektivech
- podporuje bezpečnost, vizuální komfort a regeneraci
- špičková věrnost podání reality a barev – CRI 95+
- zatraktivňuje pracovní podmínky a prostředí
- zvyšuje efektivitu a kvalitu osvětlení

Kam je vhodné aplikovat:
Do služeben, dispečinků a řídících center, školících místností, kanceláří, laboratoří, vývojových a výrobních provozů a dalších interiérů, kde probíhá duševní nebo fyzická činnost.
Main Activities
Czech patented technology of procognitive and bio-dynamic LED lighting replacing natural light from the Sun.

Spectrasol is a supplier of biologically optimized full-spectrum LED lighting systems with the effects of natural sunlight.
Thanks to its effect on the body's circadian rhythms, Spectrasol improves alertness, concentration and cognitive functions, supports mood and reduces stress, improves the overall health and vitality of users. The authors of the technology are leading Czech experts and recognized authorities in the field of chronobiology and lighting technology.

Properties of the Spectrasol lighting systems:
- affects Non-image forming visual processing (NIF)
- supports alertness, speed of thought and concentration
- improves work performance, reduces stress and error rate
- improves health, vitality and emotional state
- improves subjective satisfaction and team relationships
- supports safety, visual comfort and regeneration
- top fidelity of reality and color presentation
- makes working and environmental conditions more attractive
- improves lighting efficiency and quality

Where to apply Spectrasol lighting:
Staff rooms, supervisory and monitoring workplaces, control rooms, shooting ranges, mobile units (e.g. monitoring vehicles, containers), offices, laboratories, development and production facilities and other interiors where mental or physical activity takes place.
Ulice / Street
Hájkova 1682/1
Město / City
Praha 3 - Žižkov
PSC / ZIP
130 00
07149794
DIČ / VAT
CZ07149794
Kategorie
Obchodní a ostatní
Logo do listingu