Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Olšanská 2666/7, Praha 3 –⁠ Žižkov
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Lukáš Trachta
General sales manager
Logo
Email
banzai@banzai.cz
Zaměření
Export - Import služby
Specializované obchodní činnosti zahrnující obchod se zbraněmi, zbraňovými systémy a vojenskými produkty.
Služby týkající se zbraní, zbraňových systémů a vojenského materiálu –⁠ skladování, opravy, doprava, školení pro technický personál, speciální vozidla, atd.
Vývoz a dovoz zbraní a souvisejících výrobků až po prodej na veřejných trzích.
Main Activities
Export - Import Services.
Specialised trading activities involving trading with weapons, weapon systems and military products
Services involving weapons, weapon systems and military material - storage, repairs, transport, training to technical staff, special vehicles, etc.
Export and import of weapons and relating products up to sale at public markets
Fax
+420 271 771 208
Ulice / Street
Olšanská 2666/7
Město / City
Praha 3 –⁠ Žižkov
PSC / ZIP
130 00
186 30 898
DIČ / VAT
CZ18630898
Kategorie
Zbraně systémy řízení palby munice, Obchodní a ostatní