Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Na Strži 241/28, Praha 4 – Krč
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Petr Bičík, MBA
Předseda představenstva

petr.bicik@jisr-institute.org
+420 702 234 385
Logo
Email
info@jisr-institute.org
Facebook
https://www.facebook.com/JISRInstitute
Zaměření
Společnost JISR Institute se zaměřuje na budování komplexních schopností v oblastech ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), elektronického boje (EB) a anti-dronových systémů:
- komplexní C4ISR řešení včetně CSD a IMINT Managementu,
- propojení COMINT / ELINT/ESM systémů podle NATO standardizované sítě CESMO,
- taktické COMINT, ELINT/ESM průzkumné systémy nezávislé na platformě,
- systém pro velení a řízení elektronického boje C4EW,
- komplexní systém velení a řízení anti-dronového systému C4AD.

K zajištění takových schopností, JISR Institute analyzuje požadavky uživatele, definuje architekturu a dodává množství variabilních senzorů a efektorů, zajišťuje systémy pro jejich velení a řízení včetně zajištění jejich vertikálního i horizontálního propojení.
Main Activities
JISR Institute specializes in building comprehensive capabilities in the areas of ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance), Electronic Warfare (EW), and Anti-drone systems. Our capabilities include:
- comprehensive C4ISR solutions, including CSD (Coalition Shared Database) and IMINT (Imagery Intelligence) Management
- interconnection of COMINT, ELINT/ESM systems according to NATO standardized network CESMO
- tactical COMINT/ELINT/ESM surveillance and reconnaissance systems independent of platforms,
- command and control system C4EW for managing electronic warfare operations,
- comprehensive command and control system C4AD for anti-drone systems.

To ensure such capabilities, JISR Institute analyzes user requirements, defines architectures, and delivers a variety of variable sensors and effectors. We provide systems for their command and control, including vertical and horizontal integration.
Fax
+420 222 269 610
Ulice / Street
Na Strži 241/28
Město / City
Praha 4 – Krč
PSC / ZIP
140 00
052 95 416
DIČ / VAT
CZ05295416
Kategorie
Systémy velení a jeho vybavení, Obchodní a ostatní