Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Argentinská 38, Praha 7
Logo
Email
info@thortac.com
Zaměření
Thor Tac T.C. je zavedená společnost, která se skládá z bývalých členů Vojenské policie České republiky pro zvláštní operace (SOG) a Policie ČR SWAT.
Náš tým je vysoce kvalifikovaný a zdatný ve všech aspektech plánování a provádění bezpečnostních operací, bojových operací, řízení rukojmí, přísné ochrany, zásahu proti nebezpečným pachatelům včetně shromažďování operačních zpravodajských informací.
Máme bohaté zkušenosti s metodami výuky a výcviku, které jsme zvyklí, poučujeme zaměstnance o různých úrovních zkušeností, od rekrutů až po připomenutí a revizi školení.
Main Activities
Thor Tac T.C. is an established company consisting of former members of both the Czech Republic Military Police for Special Operations (SOG) and the Czech Police SWAT.
Our team are highly skilled and proficient in all aspects of planning and execution of security operations, combat operations, hostage situation management, close protection,
intervention against dangerous offenders inclusive of operational intelligence gathering.
We are highly experienced in teaching and training methods used to, instruct personnel at varying levels of experience from recruits to remind and revise training.
Ulice / Street
Argentinská 38
Město / City
Praha 7
PSC / ZIP
170 00
246 61 660
DIČ / VAT
CZ24661660
Kategorie
Vývoj výcvik a opravárenství, Obchodní a ostatní