Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Trnkova 3060/111, Brno – Líšeň
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
David Kollhammer
CEO

Tel.: +420 739 327 714
Logo
Email
DKollhammer@zetorengineering.com
Facebook
https://www.facebook.com/zetor.engineering.slovakia
Zaměření
Zetor Engineering, s.r.o. Je na trhu od roku 2014 a zahajuje speciální projekty v oblasti zbrojního průmyslu. Společnost je zaměřena na motorizované podvozky - mobilní základny a mobilní média speciálních vojenských nástaveb specifikovaných podle konkrétního vojenského nasazení.
V oblasti zbrojního průmyslu se společnost zaměřuje na vývoj speciálních mobilních podvozků - mobilní vojenské základny schopné splnit nové požadavky ve třídě IFV (Infantry Fighting Vehicle) na základě zkušeností, analýz aktuálně nasazených bojových vozidel tohoto druhu v bojových misích a na Prognózy budoucích konfliktů. Současná situace svědčí o tom, že bezpečnost vozidel v současných konfliktech je nedostatečná a že ani významná modernizace současných technik nezaručuje bezpečnost posádky. Bojové vozy společnosti budou mít potenciál dalšího vývoje podle kritérií pro ozbrojené síly v posledních 30 letech.

Main Activities
Zetor Engineering, s.r.o. is on the market since 2014 and launches special projects in the area of arms industry. Company is focused on motorized undercarriages - mobile bases and mobile media of special military superstructure specified according to concrete military deployment.
In the area of arms industry, company focuses on development of special mobile undercarriages - mobile military base station capable of meeting new requirements in class IFV (Infantry Fighting Vehicle) based on experience, analyses of currently deployd fightinh vehiclesof this type in combat missions and on future conflicts prognosis. Current situation proves that security of vehicles in present conflicts is insufficient and that even significant modernization of presently esud technique does not guarantee security of the crew. Fighting vehicles of the company will have potential of additional development according to armed forces criteria in at last following 30 years.
Ulice / Street
Trnkova 3060/111
Město / City
Brno – Líšeň
PSC / ZIP
628 00
288 97 641
DIČ / VAT
CZ28897641
Kategorie
Obrněná a jiná vozidla a vybavení