Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Náměstí Dr. Václava Holého 1052/11, Praha 8 – Libeň
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Richard Sysala
CEO
Logo
Email
richard.sysala@esc-aerospace.com
Google+
https://plus.google.com/103478648403846848797/about#103478648403846848797/about
Zaměření
Nabídka ESC DEFENCE zahrnuje různé palubní řídicí systémy pro vozidla a payloady od detektorů ionizujícího záření, Data Relays po systémy Sense & Avoid. Komerční produkty zahrnují 3. generaci palubní elektroniky pro UAS/RPAS s funkcemi autopilota, letu podle trajektorie a sledování objektů; 4. generaci navigační GNC avioniky vyvíjenou pro řízené střely, satelitní přístroje a mini- či mikrosatelity samotné. 5. generace je miniaturizovaný a vysoce spolehlivý systém, který umožňuje prostředkům UAS/RPAS provádět SWARM funkce (lety ve formaci). ESC DEFENCE vyvíjí systémy s revolučním ASIC, určeným pro širokou škálu payloadů měřících vesmírné záření. Tento systém může být nasazen v systémech časného varování jako miniaturizovaný detektor záření s možností identifikace typů radiace. Společnost ESC DEFENCE v poslední době představila svůj letový simulátor pro UAS/RPAS. AERO/SPACE FLIGHT SIMULATOR je určen expertním uživatelům UAS/RPAS a zahrnuje mnoho letadel, dronů a koptér v modech plného autopilota či ručního řízení.

ESC DEFENCE je expertní firmou v oblastech Avioniky, Autonomního Softwaru, Antidronových systémů (C-UAS) a systémů navádění, navigace a řízení (GNC). ESC DEFENCE se podílí na inovačních projektech v oblasti výzkumu a vývoje se zaměřením na umělou inteligenci (AI) – rozpoznávání a klasifikaci cílů a navrhování neuronových sítí, stejně tak jako produkty SATCOM – optickou datovou komunikaci a služby dronů k lokalizaci radioaktivního odpadu (služby CBRN). ESC DEFENCE také nabízí palubní řídící systémy kvalifikované pro kosmické prostředí, kompletní design satelitních přístrojů kvalifikovaných pro let do vesmíru či poradenství v oblasti designu satelitů, jejich stavbu, testování a přípravné aktivity pro úspěšný start rakety.

ESC DEFENCE používá síť pozemních stanic pro družicovou komunikaci, na monitorování satelitních payloadů vlastní produkce (radiační detektor založený na senzorech Mil-SpacePix®). ESC DEFENCE připravuje několik konceptů nano- a mikro-satelitů, které mohou být použity pro pozorování země (EO = Earth Observation) i výzvědné účely.
Main Activities
ESC DEFENCE offers a product range of various On-Board Control Systems for vehicles and payloads, ranging from ionizing radiation hardened detectors to Data Relays and Sense & Avoid Systems. Commercial products include the 3rd generation of UAS/RPAS avionics with an Autopilot, Trajectory Management and Tracking functions; the 4th generation of GNC avionics developed for Guided Missiles, Micro-Satellite Instrumentation and Mini-Satellites. The 5th generation is a miniaturized and highly reliable system that enables UAS/RPAS to perform SWARM functions. ESC DEFENCE develops systems based on a revolutionary ASIC designed for a wide range of space and non-space radiation measurements payloads, which can be deployed as miniaturized radiation detectors with capability of identifying radiation in early warning systems. ESC DEFENCE has recently presented its UAS/RPAS flight simulator. The AERO/SPACE FLIGHT SIMULATOR is targeted for expert users of UAS/RPAS and includes various aircraft and advanced options such as a full autopilot.

ESC DEFENCE is an expert in areas of Avionics, Autonomous Software, Counter-Unmanned Aerial Systems (C-UAS) and Guidance, Navigation & Control (GNC) systems. ESC DEFENCE offers services as a leading SME in innovative R&D projects with a focus on AI (artificial intelligence) capabilities in a recognition, classification and designing neural networks, as well as SATCOM products for an optical datalink communication and drone services to localize a radioactive waste (CBRN services). ESC DEFENCE offers also space qualified On-Board Control Systems, full design of space qualified payloads and a consultancy to satellite design, its implementation, testing and preparations for a rocket launch.

ESC DEFENCE is using satellite Communication Ground Stations, to monitor own satellite payloads (radiation detector monitors based on the Mil-SpacePix® sensors). ESC DEFENCE has prepared several Platform concepts of nano- and micro-satellites to be used for EO monitoring and reconnaissance missions.

More information about ESC DEFENCE at www.esc-aerospace.com
Ulice / Street
Náměstí Dr. Václava Holého 1052/11
Město / City
Praha 8 – Libeň
PSC / ZIP
180 00
27378381
DIČ / VAT
CZ27378381
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Vývoj výcvik a opravárenství