Schválení Kristýny Stejskalové na pozici NFP k Evropskému obrannému fondu

Vážení členové,  s radostí informujeme, že zástupkyně ředitele AOBP Ing. Kristýna Stejskalová, Ph.D. byla schválena na pozici National Focal Point (NFP) na základě jmenovacího dopisu ministra obrany ČR Lubomíra Metnara, který přikládáme. Evropský obranný fond byl oficiálně spuštěn 30. června

Více

Podnikatelská mise do Jordánska a Saúdské Arábie s ministrem zahraničí

Vážení členové,  ve dnech 12. až 15. září 2021 se uskuteční podnikatelská mise Svazu průmyslu a dopravy ČR, která bude doprovázet ministra zahraničních věcí České republiky Jakuba Kulhánka při návštěvě Jordánského hášimovského království a Království Saúdské Arábie. Podle rámcového programu navštíví

Více

Start-up Innovation Pavilion na veletrhu IDET v Brně

AOBP organizuje ve spolupráci s organizátorem veletrhu IDET, společností Veletrhy Brno, a.s., Start-up Innovation Pavilion. Tento pavilón umožní zviditelnění začínajícím inovativním českým firmám v rámci mezinárodního veletrhu obranných technologií IDET, který se bude konat v Brně v termínu 6.–8. 10. 2021. 

Více

Evropský obranný fond (EDF) – příručka pro žadatele

Vážení členové,  v příloze posíláme příručku pro žadatele v rámci Evropského obranného fondu (EDF). Veškeré další potřebné dokumenty si můžete stáhnout zde. Aktualizované informace k Evropskému obrannému fondu najdete na webu AOBP.

Více

Zájmy ČR v US-EU Trade & Technology Council (TTC)

Vážení členové,  obracíme se na vás ve snaze o adekvátní zastoupení zájmů českého průmyslu při zahájení činnosti nově ustavené transatlantické Rady pro obchod a technologie (Trade and Technology Council, TTC).  Hlavními cíli TTC jsou rozvoj dvoustranných obchodních vztahů mezi EU

Více

Summit komory CII na téma Indigenizace výroby v obranném průmyslu

Vážení členové,  informujeme, že 28.–31. července 2021 se bude konat Summit komory CII na téma Indigenizace výroby v obranném průmyslu. Účast na této virtuální akci, která je organizována ve spolupráci se svazovým státem Uttarpradéš, přislíbil i ministr obrany Indie. České velvyslanectví bylo požádáno

Více

Veřejná konzultace k novelizaci Nařízení EP a Rady 258/2012

Vážení členové,  dovolujeme si vás touto cestou informovat, že Evropská komise (EK) v zájmu zlepšení trasování, výměny informací a zvýšení bezpečnosti exportních i importních kontrolních procedur při kontrole obchodu s civilními zbraněmi a střelivem, zařadila do svého Akčního plánu 2020–⁠2025

Více

Pravidelný přehled aktivit, veřejných zakázek a zajímavých akcí

Vážení členové, níže zasíláme pravidelný přehled aktivit, veřejných zakázek a zajímavých akcí: 13. 7. 2021 Prezident AOBP RNDr. Jiří Hynek jednal s velvyslancem Egypta J.E. Saïdem Hindamem a přidělencem obrany plk. Sherifem Moussou. Prezident AOBP podal podrobný přehled o českém obranném průmyslu,

Více

Schválení Milana Šnajdera za AOBP do expertní skupiny EU

Vážení členové,  s radostí oznamujeme, že doc. Ing. Milan Šnajder, CSc. byl za AOBP schválen do expertního sboru Evropské komise (DG DEFIS) – Commission Expert Group on policies and programmes relevant to EU Space, Defence and Aeronautics industry. AOBP se tedy

Více

Dokumtent EDF ke Call for Expression of Interest for Potential Implementing Partners under the European Defence Fund

Vážení členové, zasíláme důležitý dokument k EDF týkající se auditů žadatelů. Deadline pro vyjádření zájmu je 15. září 2021, další náležitosti najdete v samotném dokumentu.

Více