Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Veslařská 337/230, Brno – Pisárky
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Pavel Čuda, Ph.D.
ředitel
Logo
Email
vvu@vvubrno.cz
Zaměření
Ústav je určen k provádění základního a aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje k uspokojení strategických zájmů státu v oblasti obrany, bezpečnosti a rozvoje schopností Ozbrojených sil České republiky a spojeneckých armád. Zaměřuje se na vývoj pozemního vojenského vybavení, materiálu a logistiky ozbrojených bezpečnostních sil a integrovaného záchranného systému v oblastech své působnosti.

CHEMICKÁ BIOLOGICKÁ A RADIAČNÍ OCHRANA
- výzkumných a vývojových prací v oborech detekce, identifikace ochrany a dekontaminace;
- laboratorních a terénních zkoušek nových materiálů, technologií a chemické techniky;
- zajištění implementace a dodávek chemické techniky a materiálu;
- výcviku chemických specialistů v podmínkách použití reálných bojových chemických látek.

SPECIÁLNÍ ELEKTRONIKA, MASKOVÁNÍ A KLAMÁNÍ
- výzkumných a vývojových prací v oblasti technologií a prostředků elektronického boje, maskování a klamání;
- zkoušek nových systémů a technologií elektronického boje, maskování a klamání;
- zajištěním implementace a dodávek prostředků elektronického boje, maskování a klamání.

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ
- výzkumných a vývojových prací v oblasti materiálů a technologií balistické, protiminové a korozní ochrany;
- expertizní činnost a zkoušek nové vojenské techniky v oblasti materiálů, prostředků a technologií balistické, protiminové a korozní ochrany;
- zajištěním implementace a dodávek prostředků balistické, protiminové a korozní ochrany.
Main Activities
The Institute is designed to conduct basic and applied research and experimental development to satisfy the state's strategic interests in defense, security and capability development of the Czech Armed Forces and the Allied armies. It is focused on the development of ground military equipment, material and logistics of Armed Security Forces and the Integrated Rescue System in its fields of competence.

CHEMICAL BIOLOGICAL RADIATION AND NUCLEAR DEFENCE:
- research and development work in the area of detection, identification, protection and decontamination;
- laboratory and in-field testing of new materials, technologies and chemical Engineering;
- securing the implementation and delivery of chemical technology and material;
- training of chemical experts in conditions of using the real chemical warfare agents.

SPECIAL ELECTRONICS, CAMOUFLAGE AND DECEPTION
- research and development in special technologies and resources electronic warfare, camouflage and deception areas;
- new means systems and technologies of electronic warfare, camouflage and deception testing;
- electronic warfare, camouflage and deception means implementation and delivery.

MATERIAL ENGINEERING
- research and development in areas of materials and technologies of ballistic, anti-mine and corrosion protection;
- expert activity and testing of new military technology in areas of materials and technologies of ballistic, anti-mine and corrosion protection;
- ensuring of implementation and delivery of ballistic, anti-mine and corrosion protection means.
Fax
+420 543 562 100
Ulice / Street
Veslařská 337/230
Město / City
Brno – Pisárky
PSC / ZIP
637 00
293 72 259
DIČ / VAT
CZ29372259
Kategorie
Vývoj výcvik a opravárenství, Obchodní a ostatní