Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Obránců míru 237/35, Ostrava – Vítkovice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Vladimír Lazecký
generální ředitel a předseda představenstva
Logo
Email
obchod@viavis.cz
Zaměření
VIAVIS a.s. je nezávislá, expertní a poradenská společnost, zaměřující se především na komplexní ochranu informací. Věnujeme se především oblastem průmyslu, financí, zdravotnictví a energetiky.

Bezpečnost - bezpečnostní experti poskytují řešení problémů a konzultace v oblasti komplexní ochrany informací, osobních údajů, ochrany soukromí a majetku.

Vzdělávání – vzdělávací programy zaměřené na zvyšování bezpečnostního povědomí a dovedností, především pro zaměstnance společnosti

Konzultace - postup vedoucí ke snížení rizik výběru, nákupu a nasazení informačního systému

VIAVIS a.s. Is an independent, expert and consulting company focusing on comprehensive information protection. We are mainly engaged in the fields of industry, finance, health and energy.

Security - Security experts provide troubleshooting and consultation in the field of comprehensive information protection, personal data, privacy and property protection.

Education - Training programs aimed at enhancing security awareness and skills, especially for company employees

Consultation - A process leading to a reduction in the choices, purchase and deployment of the information system
Main Activities
VIAVIS a.s. Is an independent, expert and consulting company focusing on comprehensive information protection. We are mainly engaged in the fields of industry, finance, health and energy.

Security - Security experts provide troubleshooting and consultation in the field of comprehensive information protection, personal data, privacy and property protection.

Education - Training programs aimed at enhancing security awareness and skills, especially for company employees

Consultation - A process leading to a reduction in the choices, purchase and deployment of the information system
Fax
+420 595 174 251
Ulice / Street
Obránců míru 237/35
Město / City
Ostrava – Vítkovice
PSC / ZIP
703 00
258 48 402
DIČ / VAT
CZ25848402
Kategorie
Vybavení bezpečnostních služeb