Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Kounicova 65, Brno
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.
Rektorka
e-mail: zuzana.krocova@unob.cz
Logo
Email
marketing@unob.cz
Zaměření
Univerzita obrany je vzdělávací a výzkumnou institucí zaměřenou do oblasti obrany a bezpečnosti.
Nabízí studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, speciálních kurzech a spolupráci v oblasti vědy a výzkumu.
Main Activities
The University of Defence is an educational and scientific research centre focused on defence and security.
It offers accredited studies in Bachelor´s, Master´s and doctoral degree programmes, specialised cources
and colaboration in defence research.
Fax
+420 973 442 160
Ulice / Street
Kounicova 65
Město / City
Brno
PSC / ZIP
662 10
601 62 694
DIČ / VAT
CZ60162694
Kategorie
Vývoj výcvik a opravárenství