Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Na Strži 241/28, Praha 4 – Krč
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Jan Köhler
Logo
Email
info@tcz.cz
Zaměření
Hlavní předmět podnikání T-CZ, a. s. je vývoj a výroba specializované elektroniky v radarových systémech. Společnost navazuje na tradici svého předchůdce TESLA a její zázemí se nachází v Pardubicích.
Společnost T-CZ disponuje elektronickými a strojírenskými výrobními dílnami, výzkumným a vývojovým oddělením a poskytuje balíčky služeb formou dodávek na klíč. Všechny výše uvedené dovednosti, které společnost dokáže sledovat podle moderních
trendů a vyvíjet moderní vybavení.
Hlavními produkty společnosti jsou primární a sekundární přehledové radarové systémy pro řízení letového provozu, radarové systémy s přesným přiblížením pro bezpečné přistání, sledovací a monitorovací systémy ADS-B.
Main Activities
Core business of T-CZ, a. s. is the development and production of specialized electronics in Radar systems. Company follows the tradition of its predecessor TESLA and its facilities are located in Pardubice.
T-CZ possesses with electronic and mechanical production shops, research and development department and provides the full package of services in the way of turn-key deliveries. All above mentioned capacities enable the company to follow the modern
trends and develop an up-to-date equipment.
Main products of T-CZ are the primary and secondary surveillance radar systems for air traffic control, precision approach radar systems for safety landing, ADS-B surveillance and monitoring systems.
Fax
+420 466 034 503
Ulice / Street
Na Strži 241/28
Město / City
Praha 4 – Krč
PSC / ZIP
140 00
252 69 879
DIČ / VAT
CZ25269879
Kategorie
Systémy velení a jeho vybavení, Komunikační a radiolokační systémy