Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, Praha 6 – Dejvice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Pavel Šalanda
Jednatel
e-mail: office.rscz@rohde-schwarz.com
Logo
Email
office.rscz@rohde-schwarz.com
Zaměření
Společnost ROHDE & SCHWARZ - Praha působí v České republice již více než 25 let a poskytuje svým zákazníkům mnoho prodejních a poprodejních služeb, a to včetně systémových návrhů a systémové integrace zákaznických řešení na klíč. Dále poskytuje podporu servisu a údržby včetně služeb typu 24/7 na bázi uzavřených servisních smluv o podpoře a údržbě v následujících oborech:
- Testování a měření;
- Zabezpečená komunikace (globální, taktická, letecká, letecká);
- Rádiové monitorování a rádiové zaměřování;
- Kryptografická bezpečnost a Network Intelligence (monitoring sítí).
Další společností ROHDE & SCHWARZ v ČR je výrobní závod ve Vimperku založený v roce 2001, který zaměstnává více než 850 zaměstnanců s výrazně rostoucím sortimentem sofistikovaných výrobků všech oborů.
Jako člen sekce C4ISTAR zpracováváme a nabízíme jedinečná řešení komunikačních a informačních systémů založených na evropských technologiích určených především, ale nejen, pro trh v České republice.
Main Activities
ROHDE & SCHWARZ - Praha operates in the Czech Republic more than 25 years providing for customers many sales and aftersales services including system design and system integration of customer tailored turnkey solutions. Also service and maintenance support including 24/7 service level agreements in the following branches:
- Test & Measurement;
- Secure Communications (global, tactical, air traffic, avionics);
- Radiomonitoring & Direction Finding;
- Cyber Security and Network Intelligence.
ROHDE & SCHWARZ Vimperk is a production facility established in 2001 which is providing employment for more than 850 employees with significantly growing portfolio of sophisticated products of all a.m. branches.
As a member of C4ISTAR section of DSIA we offer unique communication and information solutions based on European technology mainly, but no only, for the market in the Czech Republic.
Fax
+420 224 317 043
Ulice / Street
Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c
Město / City
Praha 6 – Dejvice
PSC / ZIP
160 00
629 06 127
DIČ / VAT
CZ62906127
Kategorie
Komunikační a radiolokační systémy