Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Nekázanka 880/11, Praha 1 – Nové Město
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Jiří Řezáč
Logo
Email
omnipol@omnipol.cz
Zaměření
Hlavní druh činnosti:
- integrátor a dodavatel systémových řešení pro obranné
a bezpečnostní účely
- řízení výzkumných, vývojových, výrobních a obchodních
aktivit skupiny dceřiných společností ERA a.s. a MESIT a.s.
- strategický partner projektu L-39NG ve spolupráci s výrobcem
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
- vývoz elektrotechnické, bezpečnostní, pozemní a letecké
techniky od českých výrobců pro vojenské i civilní účely
včetně poskytování souvisejících služeb
- re-export obranné, bezpečnostní a letecké techniky
- dovoz výrobků a služeb pro potřeby ozbrojených sil České
republiky
- vývoz a re-export strojírenských zařízení a technologických
celků
Main Activities
Main Activities:
- integrator and supplier of system solutions for defence and
security purposes
- management of design, development, production and sales
activities of subsidiary companies ERA a.s. and MESIT a.s.
- strategic partner of L-39NG project in cooperation with the
OEM AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
- export of electrotechnical, security, land and aerospace
equipment manufactured in the Czech Republic for military
and civilian purposes including related services
- re-export of military and aerospace equipment
- import of special equipment and services for the armed
forces of the Czech Republic
- export and re-export of machinery and technologies for
industrial production
Fax
+420 224 012 241
Ulice / Street
Nekázanka 880/11
Město / City
Praha 1 – Nové Město
PSC / ZIP
112 21
250 63 138
DIČ / VAT
CZ25063138
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Vývoj výcvik a opravárenství, Obchodní a ostatní