Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Holečkova 103/31, Praha 5 – Smíchov
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Michal Smrž
Ředitel / Director
Logo
Email
karel@mpi.cz
Zaměření
- Vývoz vybavení obrany, specializující se na pozemní obranné systémy, pozemní a letecké zbraně a střely
- Dovoz vybavení obrany, specializující se na systémy pozemní obrany, pozemní a letecké střelivo a střely
- Ekologické likvidace vojenských zbraní
- Tvorba výzkumu a vývoje / Průmyslová spolupráce mezi renomovanými zahraničními a českými výzkumnými ústavy a průmyslovými podniky
- Příprava a registrace ofsetových programů
- Investiční aktivity v obranném a leteckém průmyslu
- Účast na některých modernizačních programech
Main Activities
- Export of Defence Equipment, specialising in land Defence Systems, Land & Air Ammunitions and Missiles
- Import of Defence Equipment, specialising in Land Defence Systems, Land & Air Ammunitions and Missiles
- Environmentally friendly Disposal of Military Ammunitions
- Creation of Research and Development/Industrial Collaborations between reputable foreign and Czech Research Institutes and Industrial Enterpises
- Preparation & Registration of Offset Programs
- Investment Activities in Defence and Aerospace Industry
- Participation in some Modernization Programs
Fax
+420 257 325 910
Ulice / Street
Holečkova 103/31
Město / City
Praha 5 – Smíchov
PSC / ZIP
150 00
438 75 017
DIČ / VAT
CZ43875017
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Zbraně systémy řízení palby munice, Obchodní a ostatní