Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Kabelíkova 2682/1, Přerov
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Mgr. Ing. Milena Trnečková, LL.M
Jednatel / CEO
Logo
Email
systems@meopta.com
Zaměření
Meopta je rodinná, mezinárodní společnost s centrálou, hlavní výrobní halou a výzkumným pracovištěm v Přerově. Druhá pobočka se nachází na Floridě. Meopta byla založena v roce 1933 a je předním partnerem a dodavatelem předních světových optických značek, stejně jako výrobce vlastních koncových výrobků pod svou značkou.

V Přerově má firma vlastní vývojové, výrobní a montážní capacity, včetně prostředí čísté bezprachové montáže pro složité výrobkové sestavy z prostředí vojenského, leteckého a polovodičového průmyslu.

Díky in-house vývoji a všem následujícím procesům je Meopta schopna vyvinout a dodat kompletní opto-mechanický systém podle požadavku zákazníka. Tyto výrobky nachází své užití v prostředí vojenského průmyslu napříč světovými armádami a to v oborech HUD a zobrazovací optiky v bojové a transportní letecké technice, pozorovací a zaměřovací optiky v bojových a transportních lodních systémech, elektro-optických systémech v pozemní bojové technice, kolimátorech, zaměřovačích a prostředcích nočního vidění pro vojáka aj.

Meopta:
- nabízí kompletní sortiment hand-held zaměřovací techniky pro vojáka pod svou značkou
- je partnerem firem vyrábějících vojenskou techniku napříč kontinenty a užitím
- je schopna vyvinout produkty na základě představy o koncovém užití od zákazníka
- je schopna vyrobit produkty podle požadavku zákazníka
- má vlastní vývoj, výrobu, montáž a testovací kapacity
Main Activities
Meopta is a family-owned, international company with its headquarters, main production hall and research facility in Přerov, Czech Republic. The second branch is located in Florida. Founded in 1933, Meopta is a leading partner and supplier of the world's leading optical brands, as well as a manufacturer of its own end products.

In Přerov, the company has its own development, production and assembly capacity, including a clean dust-free assembly environment for complex product assemblies from the military, aerospace and semiconductor industries.

Thanks to in-house development and all subsequent processes, Meopta is able to develop and deliver a complete opto-mechanical system according to customer requirements. These products are used in the environment of military industry across the world armies in the fields of HUD and imaging optics in combat and transport aircraft, observation and aiming optics in combat and transport ship systems, electro-optical systems in ground combat technology, collimators, sights and means of night vision for a soldier, etc.

Meopta:
- offers a complete range of hand-held aiming techniques for a soldier under its brand
- is a partner of companies producing military equipment across continents and use
- is able to develop products based on the customer's idea of end use
- is able to produce products according to customer requirements
- has its own development, production, assembly and testing capacities
Fax
+420 581 241 111
Ulice / Street
Kabelíkova 2682/1
Město / City
Přerov
PSC / ZIP
750 02
277 76 255
DIČ / VAT
CZ27776255
Kategorie
Systémy velení a jeho vybavení, Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Zbraně systémy řízení palby munice