Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Opletalova 1015/55, Praha 1 – Nové Město
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Daniel Kočí
generální ředitel / Managing Director
dan@future-forces-forum.org

Adam Drnek
výkonný ředitel / Executive Director
adam@future-forces-forum.org
Logo
Email
info@future-forces-forum.org
Facebook
www.facebook.com/futureforcesforum
Twitter
https://twitter.com/ForcesForum
Zaměření
- FUTURE FORCES FORUM (FFF) je dlouhodobý projekt na podporu zájmů českého obranného a bezpečnostního průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti
- Projekt je tvořen kompilací akcí a aktivit na vysoké politické, vojenské, bezpečnostní, odborné i vědecké úrovni se širokou mezinárodní účastí
- FFF se opírá o dlouhodobou podporu a spolupráci s vládními institucemi a mezinárodními organizacemi včetně NATO a EDA
- Program FFF se primárně soustředí na prezentaci současných a budoucích potřeb ozbrojených a bezpečnostních složek a na prezentaci nabízených technologií a řešení ze strany průmyslu, vědy i výzkumu tak, aby vzájemná spolupráce byla co nejefektivnější
- Do výstavy a odborného programu jsou aktivně zapojeny složky AČR, Policie, HZS, vězeňské služby, celní správy, vědeckovýzkumné ústavy, univerzity, průmysl a další relevantní národní i mezinárodní instituce
- Příští ročník FUTURE FORCES FORUM se bude konat 19. - 21. října 2022 na PVA EXPO PRAHA

Next edition of the FUTURE FORCES FORUM will be held on 19 - 21 October 2022 in Prague, Czech Republic

- The FUTURE FORCES FORUM (FFF) is a long-term project supporting the interests of the Czech defence and security industry, R&D and education in the field of defence and security
- The project consists of a compilation of events and activities at a high political, military, security, and expert level, with a wide international participation
- FFF relies on long-term support and cooperation with governmental institutions and international organizations including the NATO and EDA
- The FFF program focuses primarily on presenting the current and future needs of the armed and security forces, and on the presentation of the technologies and solutions offered by industry and R&D in order to ensure effective mutual cooperation
- The Czech Armed Forces, Police, Fire Rescue Service, Prison Service, Customs Administration, R&D centres, universities, industry and other relevant national as well as international institutions are actively involved in the exhibition and expert events
Main Activities
Organizace akcí k propojování státní správy, samosprávy, mezinárodních organizací, ozbrojených a bezpečnostních složek státu, průmyslu, vývoje, výzkumu a vzdělávání.
Fax
+420 224 218 312
Ulice / Street
Opletalova 1015/55
Město / City
Praha 1 – Nové Město
PSC / ZIP
110 00
457 98 621
DIČ / VAT
CZ45798621
Kategorie
Obchodní a ostatní