Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Jaktáře 1781, Uherské Hradiště – Mařatice
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Obchodní oddělení / Sales department

tel.: +420 576 512 927
Logo
Email
sales@evpudefence.com
WWW
www.evpudefence.com
Zaměření
EVPÚ Defence byla založena v roce 2001. Společnost je členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a je držitelem platných osvědčení ISO 9001 a AQAP 2110. K našim hlavním aktivitám patří vlastní vývoj, design, výroba, servis a prodej těchto produktů:
• Elektro-optické systémy pro monitorování a pozorování
• Mobilní elektro-optické systémy
• Polohovací zařízení - pan tilts
• Denní-noční a termovizní kamery
• Příslušenství - SW, konzole operátora, kabely, výsuvné sloupy GNSS, DMC, LRF
• Střelecké pozorovací zaměřovače
• Velitelské zaměřovače
• Systémy detekce laserového a radarového ozáření
• Zbraňové stanice
• Modulární systémy ochrany perimetru
Main Activities
EVPU Defence was founded in 2001. The company is a member of the Defence and security Industry Association of Czech Republic and holds the ISO 9001 and AQAP 2110 certificates. Our main activities include the development, design, production and service of the following products:
• Electro-optical surveillance and monitoring systems (EOS)
• Mobile electro-optical systems
• Pan tilt positioners
• Day night and thermal imaging cameras
• Accessories - SW, operator console, cables, electrical mast, GNSS, DMC, LRF
• Weapon station gunner sights
• Commander sight
• Laser and radar irradiation detection system
• Remote controlled weapon stations
• Modular awareness system
Ulice / Street
Jaktáře 1781
Město / City
Uherské Hradiště – Mařatice
PSC / ZIP
686 01
252 50 888
DIČ / VAT
CZ26250888
Kategorie
Systémy velení a jeho vybavení, Obrněná a jiná vozidla a vybavení, Zbraně systémy řízení palby munice, Vybavení bezpečnostních služeb, Obchodní a ostatní
Logo do listingu