Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Dělnická 469, Pardubice – Pardubičky
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Filip Vogel, Ph.D.

Logo
Email
marketing@eldis.cz
Zaměření
ELDIS Pardubice, s.r.o., založená v roce 1991, je nejlepším českým výrobcem aktivních radarových systémů. Společnost má celosvětové výsledky v oblasti řízení letového provozu a protivzdušné obrany a věnuje se vývoji, výrobě a řízení nejmodernějších radarových systémů a technologií. Hlavními produkty jsou Primární sledovací radar RL-2000, monopulzní sekundární radar MSSR-1 a plně solidní polovodičový přesný přibližovací radar PAR-E. Tyto systémy již byly dodány do více než 25 zemí a slouží civilním i vojenským uživatelům
Main Activities
ELDIS Pardubice, s.r.o., established in 1991, is the best Czech producer of active radar systems. The company scores worldwide in the area of Air Traffic Control and Air Defence and is dedicated to developing, manufacturing and managing state of the art radar systems and technologies. Main products are Primary Surveillance Radar RL-2000, Monopulse Secondary Radar MSSR-1 and fully solid-state Precision Approach Radar PAR-E. These systems have already been supplied to more than 25 countries and serve both civil and military users
Fax
+420 466 670 423
Ulice / Street
Dělnická 469
Město / City
Pardubice – Pardubičky
PSC / ZIP
533 01
150 50 742
DIČ / VAT
CZ699003219
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Komunikační a radiolokační systémy