Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Jenečská 223/26, Praha 6 –⁠ Liboc
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Vladimír Šorejs
jednatel / CEO
Vladimír Benet
Logo
Email
benet@csea.cz
Zaměření
Československá exportní (CZEX) byla založena v roce 2004 jako dceřiná společnost akciové společnosti TKC. Společnost TKC působí v oblasti civilního letectví od roku 1995 na českém i zahraničním trhu, poskytuje obchodní i technické řešení širokému spektru klientů.
Zatímco TKC se zaměřuje na civilní letecký trh, CZEX je držitelem plné licence pro obchod se zbraněmi (podle zákona č. 38/1994 Sb., zákon o obchodu se zbraněmi) pro četné země na čtyřech kontinentech.
Velkou výhodou, kterou držíme u konkurentů, je hluboká zkušenost a znalost technických otázek. Roman Šorejs, zakladatel TKC a CZEX, absolvoval Kyjevský letecký institut v roce 1987 a od té doby v leteckém průmyslu působí.
Společnost CZEX dodržuje přísné právní předpisy týkající se obchodování se zbraněmi a podporuje nejlepší obchodní postupy, protože věří, že vysoká integrita a transparentnost jsou nejlepší investice do dlouhodobého růstu podnikání.
Budeme pokračovat v našem konečném úsilí: dosáhnout dokonalosti.
Main Activities
Československá exportní (CZEX) was founded in 2004 as a subsidiary of TKC joint stock company. TKC has been active in the civil aviation business since 1995 on both Czech and foreign aerospace markets, providing business and technical solutions to a wide scope of clients.
While TKC´s businessfocus has been on the civilian aviation market, CZE holds full licence for arms trade (Pursuant to Act. 38/1994 Coll., Arms Trade Act) for numerous countries on four continents.
Major advantage we hold over competitors is a profound experience and knowledge of technical issues. Roman Sorejs, founder of both TKC and CZEX, graduated from Kiev Aviation Institute in 1987 and since that time has been involved in aerospace business.
CZEX adheres to strict legislative arms trade regulations and upholds best business practices, believing that high integrity and transparency is the best investment in long term business growth.
We will continue in our ultimate pursuit: Achieving excellence.
Fax
+420 220 562 023
Ulice / Street
Jenečská 223/26
Město / City
Praha 6 –⁠ Liboc
PSC / ZIP
161 00
271 74 484
DIČ / VAT
CZ27174484
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Obchodní a ostatní