Profil člena AOBP

Home » Profil člena AOBP
Na strži 1702/56, Praha
Email
alex.fesyk@uacuas.com
Website
http://www.uacuas.com
Zaměření
Společnost U&C UAS se specializuje na projektovaní, vývoji a výrobě bezpilotních leteckých systémů pro vojenské i civilní účely. Naší specializací je projektovaní, vývoj a výroba bezpilotních prostředků, softwaru pro analýzu a zpracování přijatých informací.
Main Activities
U&C UAS specializes in design, development and production of unmanned aerial systems for military and civilian purposes. Our specialization is the design, development and production of unmanned aerial vehicles, software for analysis and processing of the received information.
Ulice / Street
Na strži 1702/56
Město / City
Praha
PSC / ZIP
14000
17332737
DIČ / VAT
CZ17332737
Kategorie
Letecká technika a její zařízení